Zvýhodnené odmeny pôjdu najmä najbohatším

Zvýhodnené odmeny pôjdu najmä najbohatším

Pre najlepšie zarábajúcich. Aj tak by sa dali nazvať zvýhodnené 13. a 14. platy. Podmienky nového zákona totiž zatiaľ spĺňa iba malá časť zamestnancov. Na daňovo-odvodové úľavy z letných aj vianočných odmien má tak podľa analýzy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť nárok iba päť percent z nich. Aj to iba za predpokladu, že firmy ich vyplácanie presunú na mesiace, ktoré presne určuje zákon. Malý počet je daný predovšetkým tým, že zákon určuje výšku odmeny na aspoň priemerný mesačný zárobok daného zamestnanca. Rada však v analýze upozorňuje, že "v súčasnosti nespĺňa túto podmienku väčšina vyplatených odmien". Ich hodnota však narastá spolu s výškou platu. Kým spomedzi zamestnancov, ktorí zarábajú od 426 do 500 eur, by na odmeny malo nárok jedno percento, z pracujúcich, ktorých plat prevyšuje 1 600 eur, by to bolo 44 percent. Práve v tomto obmedzení vidí problém aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení. "Systém odmeňovania má byť záležitosťou každého podnikateľského subjektu podľa jeho ekonomických možností," uviedla hovorkyňa Miriam Špániková. Dodala však, že za ostatné obdobie je toto jedno z mála opatrení, ktoré nepôsobí negatívne na podnikateľské prostredie, a preto ho privítali. SNS, ktorá zákon vypracovala, sa obhajuje tým, že išlo iba o prvý krok a zákon sa môže vylepšovať. "Podarilo sa nám presadiť, aby 13. a 14. platy boli oslobodené od odvodov a daní, čo nie je nikde v Európe," poukázala hovorkyňa Zuzana Skopcová. "Chceli by sme iniciovať, aby 13. a 14. platy boli časom povinné napríklad vo firmách, ktoré dostanú daňové úľavy," uzavrela.

Nový zákonník zasiahne všetkých

Každá pracovná ponuka musí od prvého mája obsahovať informácie o základnej zložke mzdy. Konečná pracovná zmluva, pod hrozbou 33-tisícovej pokuty, nemôže obsahovať nižšiu sumu ako tá uvedená v ponuke. Portál profesia.sk svojim klientom radí zverejňovať základnú zložku mzdy a vysvetliť, že konečný plat bude vďaka variabilnej zložke vyšší.

Základná zložka

pevná zložka sa nemení bez zmeny zmluvy udeľuje sa na základe odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu v zmluve nesmie byť nižšia ako v pracovnej ponuke ak sa plat skladá iba zo základnej zložky, musí dosahovať aspoň hodnotu minimálnej mzdy

Variabilná zložka

môže sa meniť závisí od splnenia kvalitatívnych alebo kvantitaívnych faktorov mala by byť definovaná v pracovnej zmluve osobné hodnotenie, prémie, odmeny a podobne