Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska

}
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava +421 2 / 5866 3586 www.zzes.sk

Zväz je dobrovoľná záujmová organizácia. je organizáciou nezávislou, združujúcou zamestnávateľov v SR, ktorých predmetom činnosti je výroba a rozvod elektrickej energie (prípadne v kombinácii s tepelnou energiou) a s tým priamo súvisiace činnosti ako je výskum, projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení pre potreby energetiky. Zväz združuje tak právnické ako aj fyzické osoby z vymenovaných oblastí činnosti. Zväz združuje 29 riadnych  členov. Členské organizácie ZZES zamestnávajú 11 750 zamestnancov.

Zástupcovia

Doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD. Prezident, Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska +421 2/ 5069 2101
Ing. Vladimír Tonka Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR, Generálny sekretár - ZZES , Mlynské Nivy 47, 821 09 Bratislava +421 2/ 5866 3586