Zväz spracovateľov hliníka na Slovensku

}
Zväz spracovateľov hliníka na Slovensku
Zväz spracovateľov hliníka na Slovensku Priemyselná 12, 965 63 Žiar nad Hronom +421 45 608 8901 www.zvsh.sk

Zväz výrobcov a spracovateľov hliníka je nezávislá, dobrovoľná a záujmová organizácia, združujúca subjekty, ktorých činnosť je spojená s hliníkom, od prvovýroby cez polotovary, hotové výrobky až po opätovnú recykláciu. Rozhodujúcou úlohou je koordinácia spolupráce so zahraničnými profesijnými združeniami s cieľom spoločného postupu v rámci európskych štruktúr.

Zástupcovia

Ing. Milan Veselý Prezident +421 45 6088900