Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky

}
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky
Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností Slovenskej republiky Priemyselná 6, 824 94 BRATISLAVA +421 2 / 53415 514 www.zpd.sk

ZPDaOS SR, ako dobrovoľná, nezávislá a samosprávna organizácia združujúca právnické osoby – poľnohospodárske družstvá a obchodné spoločnosti vznikla 12.09.1968. V roku 1993 sa transformovala na zamestnávateľskú organizáciu. Poslaním ZPDaOS SR je aktívna účasť na vytváraní priaznivých podnikateľských podmienok svojich viac ako 250 členov a obhajoba ich hospodárskych, sociálnych a ostatných záujmov, najmä
1) zastupovaním svojich členov:
– pri rokovaniach v národných a medzinárodných organizáciách a inštitúciách,
– pri tvorbe spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ,
– pri pôsobení v medzinárodných poľnohospodárskych a družstevných organizáciách;
2) organizovaním systému vzájomných informácií v oblasti spoločného záujmu a výmeny poznatkov a skúseností s inými samosprávnymi organizáciami a združeniami v tuzemsku a v zahraničí;
3) poskytovaním svojim členom legislatívne, právne, ekonomické, organizačné, poradenské, vzdelávacie, sprostredkovateľské a iné služby.

Zástupcovia

Ing. Milan Mišánik Prezident, predseda DAKNA Námestovo, družstvo 029 01 Námestovo +421 2 / 53415 514