Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

}
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky
Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3 +421 2 / 4820 9001 www.zchfp.sk

ZCHFP SR bol založený v novembri 1991 a združuje 54 firiem výrobného, obchodného a výskumného charakteru. Zväz sa vo svojej činnosti sústreďuje na oblasť životného prostredia, bezpečnosti prevádzkovania, ochrany zdravia zamestnancov, certifikácie, dopravy nebezpečných chemikálií a na problematiku spojenú s prekonávaním technických prekážok obchodu. K prioritným aktivitám ZCHFP SR patrí aj účasť na medzinárodnom programe Responsible Care, ktorá je výrazom vzťahu a zodpovednosti k zdravému životnému prostrediu. ZCHFP SR sa venuje tiež obchodnej a colnej politike. Ako riadny člen spolupracuje s Európskou radou chemického priemyslu (CEFIC) a ďalšími organizáciami v rámci Európskych spoločenstiev, Európskeho združenia volného obchodu a Svetovej obchodnej organizácie (WTO). V oblasti ekonomickej politiky kladie ZCHFP SR dôraz najmä na problematiku daní a podporu investícií.

Zástupcovia

Ing.Roman Karlubík, MBA Prezident +421 2 / 4820 9001
Ing. Silvia Surová Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR Generálna sekretárka - ZCHFP SR, Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3 +421 2 /4820 9005