Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky

}
Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky
Zväz celulózo – papierenského priemyslu Slovenskej republiky Tichá 30, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA +421 48 / 412 377 6 www.paper.sk

ZCPP SR vznikol v novembri 1996. Zakladajúcimi členmi boli Severoslovenské celulózky a papierne Ružomberok, Juhoslovenské celulózky a papierne Štúrovo, a.s., Bukóza Holding, a.s. Hencovce, TP Žilina, Harmanecké papierne, Celprojekt Ružomberok a Výskumný ústav papiera a celulózy Bratislava. ZCPP SR sa odčlenil z predchádzajúceho širšie koncipovaného zamestnávateľského zväzu, kde patrili aj firmy drevárskeho a nábytkáskeho priemyslu. Členskú základňu v súčasnosti tvorí okolo 4 100 pracovníkov. Záujem o vstup do ZCPP SR prejavujú aj ďalšie spoločnosti najmä z oblasti finalizácie výroby papiera a kartonáže. V súčasnosti má zväz 11 členov.

Zástupcovia

Ing. Miroslav Vajs Prezident Člen predstavenstva SHP Harmanec a viceprezident ECO INVEST, 976 03 HARMANEC +421 48 / 4322 103
Ing. Juraj Dlhopolček Člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR Generálny sekretár - ZCPP SR , Tichá 30, 974 04 BANSKÁ BYSTRICA +421 48 / 412 377 6