Zosúladenie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania

Zdroj: hnonline.sk

14.02.2023 Monitoring médií
Zosúladenie potrieb trhu práce so systémom vzdelávania

Aliancia bude predstavovať ďalší nástroj na dosiahnutie sociálnych cieľov EÚ do roku 2030.

 

VZDELÁVANIE SA MUSÍ ZOSÚLADIŤ S TRHOM PRÁCE

[👥]  Podľa aktuálnych prognóz sa nezamestnanosť na Slovensku neustále znižuje, avšak rapídne stúpa  [⏫]  podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí.

[👉]  Bez vzdelanosti a s nedostatkom pracovníkov vzniká veľké riziko straty konkurencieschopnosti a riziko utlmenia investičných aktivít.

[🤝]  Zamestnávatelia chcú byť aktívnym partnerom všetkých kompetentných orgánov. Potrebná je ešte väčšia súčinnosť nás všetkých, s dôrazom flexibilne reagovať na prognózy trhu práce.

[✅]  Vítame preto vznik Aliancie sektorových rád, dobrovoľnej a nezávislej inštitúcie, založenej na tripartitnom princípe. Jej hlavným poslaním bude zosúlaďovanie systému vzdelávania s požiadavkami zamestnávateľov na kvalifikovanú pracovnú silu.

Viac si môžete prečítať v komentári Ota Nevického, generálneho sekretára AZZZ SR  [👇]