Znížia sa ceny potravín po zrušení odvodu pre reťazce?

Zdroj: dennikn.sk

10.04.2019 Monitoring médií
Znížia sa ceny potravín po zrušení odvodu pre reťazce?
V decembri schválili poslanci zákon o osobitnom odvode pre reťazce, ktorý pochádzal z dielne poslancov SNS, v januári 2019 nadobudol účinnosť. Pred týždňom však Európska komisia požiadala, aby Slovensko účinnosť zákona pozastavilo, kým neprešetrí, či je zákon v súlade s európskymi pravidlami, a dva dni nato poslanci 141 hlasmi schválili ďalší návrh poslancov SNS, teraz na zrušenie zákona o osobitnom odvode pre reťazce. V pondelok podpísal súhlas so zrušením odvodu prezident, zákon sa končí dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.
Pýtali sme sa odborníkov z oblasti potravinárskej výroby, ale aj zamestnávateľov a analytikov, čo hovoria na zrušenie odvodu, ako aj na spôsob, akým sa to udialo. Takisto nás zaujímalo, či si myslia, že sa zrušenie odvodu premietne do cien potravín.
1️⃣ Aká je vaša reakcia na to, že parlament schválil zrušenie odvodu pre reťazce?
2️⃣ Čo hovoríte na spôsob, akým bolo zrušenie odvodu schválené? Neschvaľoval sa pôvodne predložený opozičný návrh zákona, SNS urobila jeho kópiu, prerokúvala sa tá v skrátenom konaní?
3️⃣ Znížia sa podľa vás po zrušení odvodu ceny potravín, ktoré sa v januári zvýšili?
? Tomáš Malatinský, prezident Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)
1️⃣ Vítame, že sa otvorila spoločenská diskusia o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch v potravinárskom sektore, v ktorej treba na odbornej úrovni pokračovať. Boli sme prekvapení, že taký závažný návrh zákona, ktorý mal vplyv nielen na reťazce, ale aj na zamestnanosť, investície a zrejme aj ceny výrobkov a na rozpočty domácností, neprešiel ani len riadnym pripomienkovým konaním. Predložila ho skupina šiestich poslancov priamo na rokovanie parlamentu. Uvedenú problematiku treba riešiť, ale nie s nástrojmi, ktoré boli navrhnuté.
Zavedenie odvodu pre reťazce v navrhnutej podobe sme považovali za neštandardné a nesystémové riešenie problémov poľnohospodárstva a potravinárstva. Na maloobchodnom trhu s potravinami nie je férové podnikateľské prostredie a táto situácia je pre domácich farmárov a výrobcov potravín z dlhodobého hľadiska neudržateľná. Agropotravinárska vertikála "farmár - spracovateľ - obchod" je nevyvážená, charakteristická nečestnými praktikami reťazcov, zneužívaním ich enormnej ekonomickej sily, nerovnomerným prerozdelením marže a prostredníctvom cenového diktátu reťazcov vytváraním tlaku na znižovanie kvality alebo likvidáciu lokálnych výrobcov, resp. tradičných slovenských značiek. AZZZ považuje za neakceptovateľné, ak sú na slovenskom trhu zámerne vyššími maržami reťazcov diskriminované domáce potraviny a ak sú nariadením z materskej krajiny reťazca uprednostňovaní tamojší dodávatelia na úkor slovenských. Zastávame názor, že slovenský maloobchodný trh s potravinami by mal fungovať tak, aby dával poctivú šancu a príležitosť všetkým účastníkom agropotravinárskej vertikály. Treba vytvoriť také podmienky, aby mohli malovýrobcovia predávať z dvora, bez zbytočných legislatívnych záťaží. Je dôležité nastaviť rovnováhu v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, aby nemuseli ísť do reťazcov za nevýhodných podmienok.
2️⃣ Tak ako sme uviedli v prvej odpovedi, že akou rýchlosťou bol prijatý odvod - bez riadneho pripomienkového konania a odbornej diskusie, prekvapila nás aj rýchlosť, akou bol tento odvod zrušený.
3️⃣ Netrúfame si predpovedať, o cenách rozhoduje trh.
? Emil Macho, predseda Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora - SPPK
1️⃣ Akceptujeme rozhodnutie Národnej rady SR o zrušení osobitného odvodu pre obchodné reťazce. Naši poľnohospodári a potravinári mali z osobitného odvodu získať finančné prostriedky na zlepšenie svojho postavenia. Oceňujeme preto, že aj napriek jeho zrušeniu vláda našla na tento rok pre agropotravinársky sektor 80 miliónov eur. Veríme, že v ďalších rokoch sa nájde spôsob, akým bude naše agropotravinárstvo koncepčne podporované tak, ako je to aj v okolitých krajinách.
2️⃣ SPPK neprináleží hodnotiť, akým spôsobom bol zákon zrušený. Akceptujeme toto rozhodnutie a veríme, že otvorená celospoločenská diskusia o nerovnováhe v agropotravinárskej vertikále bude pokračovať.
3️⃣ Obchodné reťazce avizovali zvyšovanie cien potravín práve z dôvodu zavedenia osobitného odvodu. Zrušenie tohto nariadenia by sa preto malo čiastkovo ukázať aj na cenách potravín. Znižovanie cien potravín však nie je v súlade s aktuálnou situáciou v oblasti prijímania rôznych opatrení, ktoré navyšujú náklady našim výrobcom. Ide napríklad o zvyšovanie nákladov za energie, zvýšenie minimálnej mzdy či poplatkov za prácu cez víkend, počas sviatkov a v noci.
Viac na: https://dennikn.sk/1435921/znizia-sa-ceny-potravin-po-zruseni-odvodu-pre-retazce-anketa/