Zmena depozitára

29.01.2019 Rôzne
Zmena depozitára

Nakoľko zamestnávatelia sú primárnym prispievateľom v 3. pilieri, dovoľujeme si Vás informovať o zmene depozitára 3. piliera NN Tatry – Sympatia.

K 1.2. 2019 sa koná zmena s dopadom na dôchodkových klientov, a to zmena depozitára NN Tatry – Sympatia z VUB na Slovenskú sporiteľňu.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Na stiahnutie