Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku

Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku Nám.SNP 8, 97566 Banská Bystrica 048/4344260

Zástupcovia

Zdenko Kováč člen Porady generálnych sekretárov AZZZ SR