Zdravotníctvo je v kríze dlhé roky. Takto zle na tom však ešte nebolo

Zdravotníctvo je v kríze dlhé roky. Takto zle na tom však ešte nebolo

V roku 2022 došlo k priemernému zvýšeniu priamych prevádzkových nákladov o 27 percent.

Slovenské zdravotníctvo je na okraji záujmu posledných vlád už dlhodobo. Rastúce náklady, či už na platy zdravotníkov, alebo na náklady spojené s energiami a infláciou, s pretrvávajúcou nedostupnosťou inovatívnych liekov spôsobili, že aktuálne sa zdravotníctvo nachádza na pokraji kolapsu.
Dnes to možno pacienti ešte necítia v plnej miere. Sme však doslova týždne od toho, aby sa veľká časť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ambulantných lekárov či nemocníc ocitla v nezmluvnom vzťahu so zdravotnými poisťovňami. To by znamenalo, že pacienti stratia prístup k odkladnej zdravotnej starostlivosti a ošetrení budú len v akútnych prípadoch. A to aj napriek tomu, že si poctivo platia zdravotné odvody, respektíve by to za nich mal robiť štát.
Dôvod je jednoduchý. Už pri vzniku rozpočtu na rok 2022 sme upozorňovali, že nie je dostatočný a nepokrýva ani dofinancovanie nárastu minimálnych mzdových nárokov vyplývajúcich z platnej legislatívy, zvýšené náklady spojené s rastom cien energií či inflácie. Bohužiaľ, ani dodatočné zdroje ohlásené pre zdravotníctvo ministrom financií a ministrom zdravotníctva nie sú dostatočné a, žiaľ, ani reálne.
Rokovania členov zdravotníckej sekcie AZZZ so VšZP nie sú ukončené. Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia súkromných lekárov, Asociácia dopravnej zdravotnej služby, Zväz ambulantných poskytovateľov, Asociácia polikliník, ako aj Zväz chemického a farmaceutického priemyslu konštatujú, že navrhnuté podmienky nezodpovedajú aktuálnym potrebám, ani kritickému stavu sektora a navrhované podmienky sú momentálne neakceptovateľné. Argumentu poisťovne, že je viazaná rozpočtom, síce rozumieme, ale na druhej strane ho nemôžeme prijať, a nemala by sa s ním uspokojiť ani samotná poisťovňa. Napriek tomu sme pripravení hľadať riešenia, aby naši lekári mohli pracovať v prospech pacientov v pokoji ďalej.
V roku 2022 došlo k priemernému zvýšeniu priamych prevádzkových nákladov o 27 percent. Navrhovaná výška mesačných úhrad realizovaných výkonov je finálne nižšia ako v roku 2021. V prípade, že nedôjde k okamžitej náprave, budú jednotliví prevádzkovatelia ambulancií dopravnej zdravotnej služby nútení obmedziť svoju prevádzku.
Zväz ambulantných poskytovateľov má síce podpísané zmluvy so všetkými troma ZP, no ani jedna z nich vzhľadom na nedostatočný rozpočet a následné imaginárne dofinancovanie nekryje potreby lekárov a, žiaľ, ani pacientov. Zdravotníctvo a s ním celá ambulantná sféra je na pokraji krachu a ambulancie sa z dôvodu neudržateľnosti zatvárajú naprieč celým Slovenskom bez náhrady. Zatiaľ čo počty prestarnutých a unavených lekárov neustále rednú, počet pacientov rastie a čakacie lehoty na jednotlivé vyšetrenia sa predlžujú. Očakávame preto od vlády okamžité, ale tentoraz reálne riešenia.
Autor: Tomáš Malatinský