Zdravie je prvoradé, no je tu aj ekonomika

„Klincom do rakvy“ bude pre viacerých živnostníkov a podnikateľov podanie daňového priznania a zaplatenie dane.

Kríza spôsobená pandémiou COVID-19 viedla k závažnému hospodárskemu a sociálnemu otrasu – prudkému poklesu hospodárskej produkcie, rapídnemu zvýšeniu miery nezamestnanosti, zhoršeniu životnej úrovne, ako aj zníženiu obratu zahraničného obchodu v rámci Európskej únie či s tretími krajinami. Opätovné plošné zatváranie prevádzok bez akejkoľvek diskusie s podnikateľským sektorom môže tieto problémy ešte viac prehĺbiť. Nové obmedzenia prevádzok spôsobia, že väčšina zamestnávateľov a podnikateľov bude na pokraji ekonomického krachu.

Pre zatvorenú ekonomiku sú firmy v problémoch
Zatvorenie ekonomiky v prvej vlne firmám veľmi uškodilo, mnohé sa dodnes ocitajú vo finančných problémoch – míňajú svoje úspory, v horšom prípade sa ešte viac zadlžujú. Výrazný dosah to malo a stále má na firmy v oblasti priemyslu, cestovného ruchu, gastronómie, kultúry či športu. Na nich je naviazaných viacero dodávateľov a živnostníkov. Živnostníkom, rodinným firmám a malým podnikateľom vznikajú niekoľkotisícové náklady spojené s nájmom, odvodmi, energiami, hygienickými opatreniami aj počas obmedzenia, ale aj zatvorenia prevádzky.

Preto je naozaj nevyhnutné, aby všetky obmedzujúce opatrenia boli sprevádzané skutočnou štátnou pomocou, ktorá musí reálne pomáhať. „Klincom do rakvy“ bude pre viacerých živnostníkov a podnikateľov podanie daňového priznania a zaplatenie dane za rok 2019, ktorá je splatná 31. októbra 2020. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení v tejto súvislosti podporuje návrhy na odklad zaplatenia daňovej povinnosti za rok 2019, zastavenie platieb DPH dotknutých sektorov a pridružených dodávateľov či odpustenie všetkých odvodov počas platnosti opatrení.

V problémoch sú nie vlastnou vinou
Ak niektoré z opatrení štátnej pomoci firmám po prvej vlne pomohli, je to rozhodne dobrá správa, netreba však zabúdať, že mnohé firmy sú nie svojou vinou v existenčných problémoch, preto im treba adekvátne pomôcť. Kompenzácie sú momentálne k dispozícii vo forme takzvanej prvej pomoci, ktorá je pre mnohé firmy nedostatočná.

Preto sme sa už počas prvej vlny dožadovali prijatia zákona o náhrade škôd a za obmedzenie práv zatvorením prevádzok. Týka sa to tých podnikateľov, ktorým nepostačuje doterajšia štátna pomoc. Uznávame, že zdravie je prvoradé, avšak je dôležité mať nastavené aj kompenzačné mechanizmy, keďže bez adekvátneho odškodnenia budú mnohé firmy ohrozené krachom.