Závery z konferencie "Budúcnosť je v našich rukách!"

30.05.2018 Tlačové správy
Závery z konferencie "Budúcnosť je v našich rukách!"

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení(AZZZ) SR a spoločnosť Trexima Bratislava, organizovali 28.-29.5.2018 v hoteli Kaskády konferenciu s názvom "Budúcnosť je v našich rukách!". Konferencie sa zúčastnilizamestnávatelia, zástupcovia stredných a vysokých škôl, predstavitelia príslušných ministerstiev a štátnych inštitúcií, ktorí diskutovali o aktuálnych výzvach a hrozbách na trhu práce.

Podľa aktuálnych prognóz sa nezamestnanosť na Slovensku neustále znižuje, no podiel firiem, ktoré nevedia nájsť kvalifikovaných ľudí sa rapídne zvyšuje. Dopyt zamestnávateľov po technicky vzdelaných absolventoch každým rokom rastie, no zo školských lavíc ich každý rok vychádza čoraz menej. Tým sa len zväčšuje priepasť medzi prepojením vzdelávania s trhom práce. Bez vzdelanosti a nedostatku pracovníkovje veľké riziko straty konkurencieschopnosti a riziko utlmenia investičných aktivít.

"Jedným z hlavných dôvodov nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily je práve súčasný stav vzdelávacieho systému, ktorý nereflektuje potreby zamestnávateľov a trhu práce. Kvalita absolventov hlboko klesá a štruktúra absolútne nezodpovedá potrebám, ktoré sú žiadané. Verejné peniaze, ktoré sú investované do vzdelávania a prípravy sa daňovým poplatníkom nevracajú vo forme kvalitných absolventov. Školstvo by nám predsa malo pripraviť do budúcnosti ľudí, ktorí rekvalifikáciu po skončení školy nebudú potrebovať," konštatoval viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka.

Školstvo nám stagnuje viac ako 25 rokov a preto by sme mali kroky v ňom uskutočňovať citlivo ale zároveň razantne. Najvypuklejšie problémy v oblasti vzdelávania však nevyriešime jedným opatrením či zákonom. Aby sme boli úspešní, musí dôjsť k zvratu vo vývoji nezamestnanosti stredoškolákov a najmä v myslení ich rodičov.Kľúčová je preto dôrazná akcelerácia duálneho vzdelávania najmä v oblasti propagácie. Užšie prepojenie s podnikmi by malo byť samozrejmosťou aj na vysokých školách.

"Žijeme v dynamickej dobe, kde školský systém nestíha na zmeny trhu práce dostatočne reagovať. Ak sa nechceme stať Detroitom Európy tak musíme klásť dôraz na kvalifikáciu pracovnej sily reflektujúcu nároky doby", dodal Andrej Hutta, člen Prezídia AZZZ SR. Za jedno z riešení pre aktivizáciu zvyšného potenciálu z radov nezamestnaných vidíme kvalitné a na prax orientované technické rekvalifikácie podľa nemeckého vzoru, ktoré by mohli v krátko a strednodobom horizonte uvoľniť pre pracovný trh ešte nejaké rezervy, než systém duálneho vzdelávania začne prinášať prvých absolventov v dostatočnom množstve.

Na stiahnutie