Zástupcovia subjektov pôsobiacich v zdravotníctve kritizujú návrh rozpočtu. Hrozí zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže

Zástupcovia subjektov pôsobiacich v zdravotníctve kritizujú návrh rozpočtu. Hrozí zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže
Zástupcovia subjektov pôsobiacich v zdravotníctve spísali memorandum, v ktorom vyjadrili nespokojnosť s návrhom rozpočtu pre zdravotníctvo na rok 2022. Podľa ich slov aktuálny návrh neposkytuje stabilitu zdravotníckym pracovníkom, neumožňuje rozvoj sektora a prispieva prehĺbeniu krízy v sektore. Dôsledkom toho môže byť zníženie dostupnosti a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zvýšenie ich finančnej záťaže.
Zástupcovia preto žiadajú Ministerstvo financií SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Vládu SR a Národnú radu SR, aby sa zasadili o zmenu a úpravu návrhu štátneho rozpočtu pre budúci rok na takú úroveň, ktorá by situáciu stabilizovala a vytvorila podmienky pre budúci rozvoj.
„Uvedomujeme si zložitosť situácie spôsobenej pandémiou a z nej vyplývajúci stav verejných financií, v ktorom bol rozpočet pripravovaný s ohľadom na príjmy do štátneho rozpočtu a deficit. Pripomíname však, že Vláda SR sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala zabezpečiť výrazný nárast celkových výdavkov do zdravotníctva s cieľom čo najrýchlejšie dosiahnuť priemer v Európskej únii v rámci možností verejných financií, ideálne s nárastom 0,3 percentuálneho bodu HDP ročne, a zabezpečiť stabilitu a predvídateľnosť financovania,” píše sa v memorande.
Predvídateľné financovanie
Pre zabezpečenie kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti je podľa zástupcov subjektov pôsobiacich v zdravotníctve stabilné a predvídateľné financovanie nevyhnutné. Znižovaním platieb za poistencov štátu je preto predložený návrh rozpočtu v rozpore s vyhlásením vlády.
Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú navyše aj naďalej v situácii existenčného ohrozenia, nielen z dôvodu nedostatočného financovania, ale aj v dôsledku nedostatku zdravotníckeho personálu, zvyšujúceho sa rizika odchodu zdravotníkov už aj do okolitých štátov, ktoré navyšujú financie pre zdravotníctvo práve za účelom jeho stabilizácie. Situáciu sťažuje aj výrazný nárast prevádzkových nákladov nielen v dôsledku energetickej krízy.
Podporu memorandu vyjadrili Mária Lévyová za Asociáciu na ochranu práv pacientov, Marián Petko za Asociáciu nemocníc Slovenska, Mongi Msolly za Asociáciu štátnych nemocníc, Marián Šóth za Asociáciu súkromných lekárov, Pavel Oravec za Slovenskú lekársku komoru, Monika Palušková za Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska, Jaroslava Orosová za Zväz ambulantných poskytovateľov, Štefan Zelník za Asociáciu polikliník a zdravotníckych zariadení, Ernest Caban za Asociáciu dopravnej zdravotnej služby, Igor Moravčík za Slovenskú komoru zubných lekárov, Michal Štofko za Asociáciu zdravotných poisťovní, Tomáš Malatinský za Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR, Anton Szalay za Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Michaela Palágyi za Asociáciu pre generické a biosimilárne lieky GENAS a Branislav Budke za Asociáciu inovatívneho farmaceutického priemyslu.