Zapojte sa do online dotazníka

14.04.2020 Rôzne
Zapojte sa do online dotazníka

V rámci pravidelného prieskumu medzi slovenskými podnikateľskými subjektmi boli identifikované ako problém pre exportérov administratívne bariéry exportu.

Na úrovni Ministerstva hospodárstva SR bol pripravený krátky on-line dotazník zaoberajúci sa rôznymi bariérami, ktoré obmedzujú vyššiu aktivitu slovenských podnikov pri exporte.

Prosíme podnikateľov, ktorí exportujú, aby sa pokiaľ je to možné zapojili do krátkeho zberu dát. Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút.

Dotazník sa otvorí po použití nasledujúceho linku:
https://inovujme.checkboxonline.com/bariery_exportu