Zamestnávateľský zväz ekologických podnikov SR

}
Zamestnávateľský zväz ekologických podnikov SR
Zamestnávateľský zväz ekologických podnikov SR Niklova, Sereď, 926 01 www.zzep.sk

Hlavným cieľom ZZEP SR je ochrana záujmov jej členov súvisiacich s pracovnoprávnymi vzťahmi, v ktorých členovia Zväzu vystupujú ako zamestnávatelia, ako aj ochrana všeobecných ekonomických záujmov členov Zväzu – pripomienkovanie nových zákonov – pripomienkovanie zákonov a opatrení v oblasti životného prostredia a ekológie – obchodná, ekonomická a spoločenská propagácia odvetvia v tuzemsku a v zahraničí – nadväzovanie vzťahov so zahraničnými organizáciami a zväzmi – ovplyvňovanie a prerokovávanie stratégie rozvoja v oblasti ekológie a životného prostredia – reprezentácia záujmov zamestnávateľov pri bipartitných a tripartitných rokovaniach

Zástupcovia

Ing. Štefan Machalík Prezident