Zamestnávatelia žiadajú pracovný portál pre Ukrajincov

Zamestnávatelia žiadajú pracovný portál pre Ukrajincov

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) vyzvala na urýchlené zriadenie oficiálneho pracovného portálu pre utečencov. Ten by mohol zmierniť ťažkú životnú situáciu ľudí, ktorí museli utiecť pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, uviedla v utorok asociácia.

„Situácia na trhu práce sa po koronakríze začína stabilizovať, dokonca mnohí zamestnávatelia plánujú robiť nábory a zvyšovať počet pracovných síl. Tu vidíme priestor pre tých, ktorí plánujú krátkodobo či dlhodobo zostať na slovenskom trhu práce,“ povedal viceprezident AZZZ Rastislav Machunka.

Dodáva, že niektoré sektory evidujú už dlhodobo nedostatok pracovníkov a vedia okamžite na niektoré pozície prijať nového zamestnanca. „Nedostatkové pozície, kde nie je rečová bariéra, sú napríklad v oblasti dopravy, špedície či gastrosektora.“

Zriadi ho ministerstvo práce?

Zamestnávatelia upozornili, že napríklad zdravotníctvo má už v súčasnosti aj v dôsledku koronakrízy nedostatok pracovníkov. Odchod ďalšieho personálu krízu v sektore ešte prehĺbi. AZZZ preto považuje za potrebné otvoriť s predstaviteľmi vlády čo najskôr aj túto tému.

Vzorom pre tento portál by podľa asociácie mohla byť webová stránka, ktorá vznikla na Ministerstve dopravy a výstavby SR na ubytovanie. Portál by mal byť dostupný v ukrajinskom jazyku a mohol byť napríklad v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo inej autority, na ktorej sa zhodne vláda.

Zamestnávanie ľudí z Ukrajiny sa zjednoduší

Slovensko bude od 1. marca poskytovať dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Rozhodla o tom vláda. Žiadatelia o dočasné útočisko, ale aj ľudia s tzv. tolerovaným pobytom (odídenci), môžu takisto požiadať o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a to v rovnakom rozsahu ako žiadatelia o azyl.

Platí to aj v prípade, ak sa budú vedieť preukázať iba preukazom žiadateľa o dočasné útočisko, respektíve dokladom odídenca. Poskytovanie dočasného útočiska má platiť do konca roka 2022.

Dočasné útočisko poskytne SR štátnym občanom Ukrajiny, ďalej manželom občana Ukrajiny, maloletému dieťaťu Ukrajinca alebo manžela štátneho občana Ukrajiny a rodičovi maloletého dieťaťa, ktoré je občanom Ukrajiny.

Rezort práce na sociálnej sieti upresnil, že Ukrajinci, ktorí požiadajú o dočasné útočisko na Slovensku, budú mať nárok na dávky v hmotnej núdzi. Zároveň tým budú mať možnosť sa na Slovensku aj zamestnať.

Ako postupovať

Jozef Mihál, poradca v oblasti v oblasti pracovného práva, radí, ako v toto prípade postupovať: „Občanov Ukrajiny môžete okamžite bez akýchkoľvek zaťažujúcich byrokratických povinností zamestnať v pracovnom pomere alebo i na dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, a to najmä ak im naša polícia udelila dočasné útočisko. Stačí ich zamestnanie oznámiť na úrad práce na tlačive ‚Informačná karta‘ do siedmich pracovných dní odo dňa nástupu do zamestnania. Rovnako to platí pre občanov, ktorým bol udelený azyl a ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.“