Zamestnávatelia sú proti druhoradej angličtine

Zamestnávatelia sú proti druhoradej angličtine
Pedagógovia si majú vyberať, ktorý cudzí jazyk je prvoradý. Žiakom to však sťaží uplatnenie.
Angličtina bola povinným cudzím jazykom na Slovensku osem rokov. V októbri ministerstvo školstva avizovalo, že povinná angličtina má byť minulosťou. Teraz sa s ňou opäť ráta ako s povinným jazykom. Rezort Martiny Lubyovej však trvá na tom, že školy si majú prvý povinný jazyk vyberať. Ak sa žiak teda rozhodne pre iný prvý cudzí jazyk, angličtina sa automaticky stane jeho druhým povinným jazykom. Ministerstvo sa odvoláva na školský zákon, ktorý nariaďuje školám učiť žiakov anglický jazyk a aspoň jeden ďalší jazyk a vedieť ich používať.
Návrh sa nepozdáva zamestnávateľom. Lepšou alternatívou by podľa nich bol súčasný stav. "Aj popri angličtine je stále možné zvoliť si vo vyššom ročníku iný voliteľný cudzí jazyk, ktorý škola ponúka a ktorý dieťa preferuje," uviedla tlačová hovorkyňa Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Miriam Špániková.
Súčasný systém je lepší
"Vybudovali sme ako-tak systém, zaškolili sme učiteľov a teraz to zahodíme?" pýta sa Tibor Gregor, výkonný riaditeľ Klubu 500. Ten si nevie predstaviť aj to, ako bude pokračovať výučba na stredných školách, keď sa v jednej triede stretnú žiaci angličtinári, nemčinári, španielčinári či ruštinári. Podľa neho hrozí, že žiaci nebudú mať napokon žiadne jazykové znalosti.
Na otázku HN, prečo sa nakoniec rezort vzdelávania rozhodol pre túto alternatívu, ministerstvo neodpovedalo. Tvrdí však, že k zmene prehodnotiť súčasné postavenie cudzieho jazyka vo vzdelávaní pristúpilo na základe komunikácie so školami a tiež so zamestnávateľskými zväzmi. Túto interpretáciu Gregor popiera. "Nie je pravdou, že zástupcovia zamestnávateľov presadzovali uvedené opatrenie," uviedol. Podľa jeho vyjadrenia zástupcovia zamestnávateľských organizácií, vrátane firiem, o ktorých ministerstvo hovorí, predložili na rokovanie Rady vlády materiál, v rámci ktorého bolo schválené uznesenie. Na základe tohto uznesenia odporúčali vláde, aby angličtinu ponechali ako povinný predmet, a aby iný cudzí jazyk ostal ako voliteľný predmet.
Riaditeľka Základnej školy Cabajská 2 v Nitre Dana Rapavá tiež uprednostňuje súčasný spôsob výučby. "Môj názor je taký, že angličtina by mala byť prvým povinným jazykom," uviedla pre HN.
Uplatnenie na trhu
Rezort vzdelávania ďalej argumentuje, že ovládanie viacerých cudzích jazykov a osobitne nemčiny a francúzštiny, ktoré sú jazykmi obchodu a kultúry, zabezpečuje lepšie uplatnenie na trhu prácu. Potrebu hovoriť jazykom nášho najväčšieho obchodného partnera či ďalšími svetovými jazykmi potvrdzujú aj firmy, ktoré oslovili HN. Dodávajú však, že práve dopyt po angličtine prevyšuje.
"Samozrejme, máme pozície, pri ktorých je napríklad nemčina, francúzština, ruština alebo španielčina absolútne neoceniteľná. Najviac využívaným cudzím jazykom je však suverénne angličtina," uviedla Zuzana Hošalová, vedúca tlačového oddelenia firmy Eset.
V spoločnosti GA Drilling sa napríklad konajú v angličtine aj výberové konania. "Keďže vyvíjame technológiu pre globálny trh, angličtina je pre nás už dlhodobo bežným komunikačným jazykom," uviedla pre HN Andrea Šalingová, HR manažérka GA Drilling.
Schopnosť dohovoriť sa nemecky v roku 2018 vyžadovalo približne 10 percent pracovných ponúk, uviedla Nikola Richterová, PR manažérka portálu Profesia.sk. "Viac ako tretina pracovných ponúk na Profesia.sk vyžaduje znalosť anglického jazyka," dopĺňa. Všetky ostatné jazyky vyžaduje menej ako jedno percento z celkového počtu.
S argumentom o potrebe komunikovať s nemecky hovoriacim prostredím súhlasí Branislav Gröhling z SaS. Návrh ministerstva sa mu však nepozdáva. "Ministerstvo prináša opatrenie, ktoré je nesystémové, nepripravené a neprinesie požadovaný efekt," uviedol Gröhling.
Zdroj: https://slovensko.hnonline.sk/1925529-zamestnavatelia-su-proti-druhoradej-anglictine