Zamestnávatelia sledujú zmeny na ÚVO

Zdroj: www.teraz.sk

07.09.2018 Tlačové správy
Zamestnávatelia sledujú zmeny na ÚVO

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) so záujmom sleduje prvé kroky Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) k začatiu agendy profesionalizácie verejného obstarávania na Slovensku.

"Je nesporné, že táto činnosť úradu bude mať výrazný vplyv na zapájanie sa malých a stredných podnikateľov do verejných zákaziek. Na zjednodušenie zákona o verejnom obstarávaní totiž nadviaže zvýšenie odbornosti aj pri príprave a v samotnom procese verejného obstarávania, čo by pre podnikateľov znamenalo, že by vyhlásené verejné súťaže netrvali tak dlho a boli by kvalitnejšie pripravené. Oceňujeme, že predseda úradu Miroslav Hlivák povýšil dôležitosť tejto agendy na úroveň, že sa jej bude venovať jeden z podpredsedov úradu a vyjadrujeme mu plnú dôveru pri výbere kandidáta, ktorý bude túto agendu zastrešovať", povedal Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR a bývalý člen rady ÚVO.

Na stiahnutie