Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility

Zdroj: www.teraz.sk

27.11.2018 Monitoring médií
Zamestnávatelia podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility

Zamestnávatelia podpísali na brífingu spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých poslancov Národnej rady SR, aby schválili návrh o službách zamestnanosti v predloženom znení.

Zamestnávateľské organizácie v SR podporujú opatrenia na zabezpečenie pracovnej mobility z tretích krajín. Z tohto dôvodu vyzývajú poslancov Národnej rady (NR) SR, aby schválili novelu zákona o službách zamestnanosti, ktorá sa aktuálne bude prerokúvať na aktuálnej parlamentnej schôdzi.

"Aktuálne potrebujeme približne 100.000 pracovníkov," uviedol na brífingu 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský. Po prijatí navrhovanej novely zákona by sa podľa jeho slov mal skrátiť proces zamestnania cudzinca z približne 150 dní na 90 dní.

Zamestnávatelia podpísali na brífingu spoločné vyhlásenie, ktorým vyzývajú všetkých poslancov Národnej rady SR, aby schválili návrh o službách zamestnanosti v predloženom znení. Očakávajú, že v rovnakom tempe sa budú plniť aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR.

Okrem Lelovského z RÚZ vyhlásenie podpísal aj Rastislav Machunka z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Alexej Beljajev z Asociácie priemyselných zväzov (APZ), Tibor Gregor z Klubu 500, Martin Hrivík zo Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) a Gabriel Galgóci z Americkej obchodnej komory v SR (AmCham).

Predstavitelia zamestnávateľov upozornili, že ak sa nevyužije príležitosť schváliť návrh zákona o službách zamestnanosti v skrátenom legislatívnom konaní na aktuálnej schôdzi NR SR, je realizácia Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR ohrozená už v samotnom počiatku. Takýmto aktom bude zmarené úsilie zamestnávateľov, ktorí iniciovali prípravu spomínanej stratégie aj samotného Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a ostatných zainteresovaných rezortov a zásadným spôsobom budú poškodené národohospodárske záujmy a ekonomická stabilita Slovenska.

Novela zákona o službách zamestnanosti z dielne MPSVR SR má pomôcť predovšetkým zamestnancom v profesiách, v ktorých je nedostatok pracovnej sily. Má sa napríklad zmeniť periodicita aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú. Upraviť sa majú aj podporné doklady predkladané k žiadostiam o zamestnanie, napríklad doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklady týkajúce sa dočasného pridelenia.

Právna norma má tiež skrátiť lehoty na posudzovanie žiadostí o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie a rozšíriť možnosti vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania, avšak len v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily. Zamestnávateľom zas môže pribudnúť nová povinnosť - nahlasovať voľné pracovné miesta. Odstrániť sa, naopak, majú duplicity pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní ľudí z tretích krajín.