Zamestnávatelia nepodporili návrh strany Most-Híd o domácom pálení alkoholu z ovocia

Zamestnávatelia nepodporili návrh strany Most-Híd o domácom pálení alkoholu z ovocia

Hospodárska a sociálna rada SR na svojom rokovaní, ktoré sa konalo 25.6.2018 nepodporila návrh novely zákona o výrobe a uvádzaní liehu na trh, ktorý do parlamentu predložili poslanci NR SR za stranu Most-Híd Peter Antal, Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Elemér Jakab a Peter Kresák.

"Zamestnávatelia vyjadrili výhrady a nepodporu tomuto materiálu, ale zároveň sa dohodli na tom, že budú ešte spolu komunikovať," povedal po rokovaní tripartity minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Cieľom navrhovanej úpravy, ktorú už parlament posunul do druhého čítania, je umožniť súkromnú výrobu destilátov z vlastného ovocia pre vlastnú spotrebu fyzickými osobami výlučne za zákonom presne stanovených podmienok. Na jednu osobu, prípadne celú domácnosť, je to 25 litrov stopercentného alkoholu ročne, čiže 50 litrov 50-percentného alkoholu.

"Vytvoríme tým jednu väčšiu dieru do systému boja proti daňovým únikom pri výrobe liehovín," povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Rastislav Machunka. Návrh novely zákona podľa neho nedostatočne rieši evidenciu liehu, ktorý sa dostane na trh.

"Nebude prechádzať riadnym certifikovaným a zaplombovaným meradlom tak, ako je to u ostatných výrobcov," upozornil. Podľa neho nedáva žiadny ekonomický zmysel kúpiť si zariadenie za 1 000 eur a vypáliť na ňom 50 litrov destilátu. "Má to zmysel len vtedy, ak budete porušovať pravidlá a uvádzať tento lieh na čierny trh do pohostinských zariadení," dodal.

Tripartita sa zaoberala aj stratégiou hospodárskej politiky, ktorú vypracovalo ministerstvo hospodárstva. "Dohodli sme sa na tom, že hneď po prázdninovom období sa stretne širšia zostava ekonomických ministrov a sociálnych partnerov a bude vážna debata na túto tému aj s prijatím istých záverov," povedal minister Richter.

Tým by sa podľa neho malo zabezpečiť, aby investori zo Slovenska neodchádzali pre nedostatok pracovnej sily. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský ocenil, že sa vláda začala zaoberať riadenou pracovnou migráciou, a nielen riešením nezamestnaných na Slovensku. "Každý, kto chce pracovať, si prácu nájde," povedal. Pracovnú migráciu považuje pre Slovensko za nevyhnutnú.

Viceprezidentka Konfederácia odborových zväzov SR Monika Uhlerová v súvislosti so správou o sociálnej situácii obyvateľstva poukázala na príjmové nerovnosti medzi jednotlivými sociálnymi skupinami, ako aj regiónmi Slovenska. Upriamila pozornosť aj na výrazné nerovnosti v odmeňovaní mužov a žien.