Zamestnávatelia chcú vyššie daňové zvýhodnenie v treťom pilieri

Zdroj: www.teraz.sk

19.10.2016 Monitoring médií
Zamestnávatelia chcú vyššie daňové zvýhodnenie v treťom pilieri

Vláda sa zaviazala pripraviť tzv. preddôchodok. Podľa Richtera máme dlhodobo problém so zamestnancami tesne pred dôchodkom a nie vždy sa darí ich zamestnať.

Daňové zvýhodnenie v treťom pilieri by malo byť vyššie. Volajú po tom zástupcovia zamestnávateľov. Minister práce pripustil, že bude o týchto zmenách rokovať so sociálnymi partnermi aj v koalícii.Zmeny v treťom pilieri plánuje vláda predstaviť v budúcom roku. "Pri tých úpravách, pri novele ktorú budeme realizovať, budem mať ambíciu svojich kolegov, hlavne ministra financií, ale aj koaličných partnerov presviedčať, aby tá motivácia aj zo strany štátu bola vyššia ako je v súčasnosti," vyhlásil dnes minister práce Ján Richter (Smer-SD).

Vláda sa totiž aj v Programovom vyhlásení vlády zaviazala pripraviť tzv. preddôchodok. "Máme dlhodobo problém so zamestnancami tesne pred dôchodkom. Aj napriek tomu, že sme prijali viaceré opatrenia a projekty cez európsky sociálny fond, nie vždy sa darí ich zamestnať," priblížil Richter s tým, že títo ľudia sú relatívne fyzicky aj duševne opotrebovaní.

"Preto chceme ponúknuť možnosť, ktorá nie je jednorazová, aby si prostredníctvom tretieho doplnkového piliera mohli nasporiť prostriedky, a ak by takýto stav u nich nastal, aby si vedeli prostredníctvom nasporených prostriedkov vyplatiť to, čo im prináleží na celé obdobie dôchodkového prispievania a ísť predčasne do dôchodku bez toho, že by mali krátený dôchodok o 12 %," avizoval Richter.

Tiež uviedol, že možno bude potrebné sa zaoberať aj dobou dĺžky poistenia či poplatkami v treťom pilieri. "To je tiež otázka, ktorá môže byť v tomto prípade otvorená. Nie vždy najmenej je to najlepšie, čo sa týka poplatkov. Treba sa k tomu adekvátne vrátiť. I keď sa poplatky trošku upravovali pri poslednej novele, je znovu priestor a čas, aby sme znovu o tom hovorili so sociálnymi partnermi, ale aj s asociáciou doplnkových dôchodkových spoločností,"doplnil Richter.

Podľa zamestnávateľov, ale aj správcovských spoločností je potrebné urobiť zmeny, aby bol tretí pilier atraktívnejší. "Potrebujeme presvedčiť vládu, aby svojich občanov nielen viac motivovala, ale aj podporila k účasti v systéme doplnkového dôchodkového sporenia a potrebujeme hľadať cestu k vyššej efektivite fungovania celého systému," skonštatoval zástupca Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Peter Brudňák.

Podobný názor má aj prezident Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR Jozef Kollár, podľa ktorého treba tretí pilier zatraktívniť tak, aby bol zaujímavý tak pre zamestnávateľov, aj pre zamestnancov.

Podľa viceprezidenta Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislava Machunku je potrebné, aby tretí zostal dobrovoľný. "Dôležitá je motivácia. Dá sa dosiahnuť najmä daňovými úľavami, ktoré by mali byť rozsiahlejšie. Zdravotné odvody a tretí pilier by mali byť tabu," dodal.