Zamestnávatelia chcú ďalej rokovať o minimálnej mzde na rok 2017

14.07.2016 Monitoring médií
Zamestnávatelia chcú ďalej rokovať o minimálnej mzde na rok 2017

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR tento týždeň rokovala s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ) SR o výške minimálnej mzdy na rok 2017. Informovala o tom dnes tlačová hovorkyňa AZZZ Miriam Špániková.

V zákonom stanovenej lehote sa podľa nej rokovania nepodarilo ukončiť. "Navrhovali sme kompromisné navýšenie minimálnej mzdy, ktoré KOZ SR neakceptovala. Zároveň sme upozornili aj na následky radikálneho zvyšovania minimálnej mzdy, ktoré sa značne prejavia v zdravotníctve, keďže v súvislosti s historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy spred dvoch rokov, vznikli a naďalej budú nemocniciam vznikať výrazné výpadky v rozpočte, ktoré bude potrebné dofinancovať," spresnila.

"Prekvapilo nás, že kompromisný návrh AZZZ SR nebol Konfederáciou odborových zväzov SR prijatý, ale aj napriek tomu budú rokovania naďalej pokračovať s cieľom nájsť riešenie a dosiahnuť dohodu so sociálnymi partnermi," podčiarkla Špániková.

"Sme pripravení pokračovať v diskusii o znížení nákladov ceny práce pre nízkopríjmové skupiny zamestnancov, napríklad rozšírením odvodových úľav, s cieľom zvýšiť čistý príjem zamestnancov a znížiť nezamestnanosť," povedal generálny sekretár AZZZ Oto Nevický.

KOZ: trvá na zvýšení minimálnej mzdy pre rok 2017 na úroveň 442 eur

Rada predsedov Odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov (KOZ) SR v stredu (13. 7.) neodporučila prijať návrh zamestnávateľov o výške minimálnej mzdy pre budúci rok.

Ako ďalej pre TASR uviedla hovorkyňa KOZ Martina Nemethová, Konfederácia odborových zväzov SR trvá na svojej požiadavke zvýšenia minimálnej mzdy pre rok 2017 na úroveň 442 eur.

KOZ podľa nej pri svojom návrhu vychádza z pozitívneho vývoja makroekonomických ukazovateľov, ktoré dávajú predpoklad na takéto zvýšenie minimálnej mzdy. Zároveň chce dosiahnuť, aby bola minimálna mzda, vyjadrená v čistom, nad hranicou chudoby a predstavovala 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Informovala zároveň, že KOZ bude viesť ďalšie rokovania s cieľom dosiahnuť čo najvyššie navýšenie, čiže viac ako je aktuálny návrh zamestnávateľských zväzov.

Tohtoročné rokovania o minimálnej mzde podľa Nemethovej KOZ SR, ako aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) poňali v širšom kontexte, dohodli sa nielen na bipartitnom sociálnom dialógu a rozpracovaní spoločných tém, ktoré sú v záujme ako zamestnancov, tak aj zamestnávateľov, ale aj úspešného rozvoja a prosperity spoločnosti.

"KOZ SR podporila Asociáciu nemocníc Slovenska ako jedného z členov AZZZ SR v ich úsilí o dofinancovanie systému zdravotníctva. V súvislosti s minuloročným navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýšením platov iných zdravotných pracovníkov či zvýšením miezd lekárov vznikli totiž nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte," dodala Nemethová.