Zamestnávanie cudzincov

10.06.2019 Monitoring médií
Zamestnávanie cudzincov
Slovensko spolu s Českom majú vyššiu mieru zamestnanosti pracovníkov z tretích krajín ako ostatné krajiny Únie.
Najpracovitejší zamestnanci na Slovensku a v Česku sú prisťahovalci z krajín, ktoré nie sú členmi Európskej únie. Ukazujú to nové údaje Eurostatu. Miera zamestnanosti cudzincov vlani dosiahla viac ako 80 percent. Na porovnanie, zamestnanosť domácej populácie dosahuje "iba" 72,4 percenta.
Cudzinci sú u nás pracovitejší
Dovoz pracovníkov z krajín mimo Schengenu sa využíva ako riešenie nedostatku pracovnej sily v mnohých odvetviach. Príčinou je rekordne nízka nezamestnanosť. Podľa Miriam Špánikovej, hovorkyne Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) , je evidentné, že na trhu práce vzniká diera. "Do dôchodku odchádzajú veľmi silné populačné ročníky a problémom je aj štruktúra absolventov, ktorá vôbec nekorešponduje s dopytom na trhu práce," vysvetlila. Situáciu preto firmy riešia najímaním si pomoci zo zahraničia. V porovnaní s rokom 2016 narástol počet pracujúcich cudzincov na našom území 2,5-násobne.
Stredná Európa sa v porovnaní so zvyškom Únie vyznačuje prísnou reguláciou trhu práce. Kým do iných krajín cudzinci častejšie migrujú s tým, že si zamestnanie hľadajú dodatočne, k nám prichádzajú s istou pozíciou. Ukrajinci, Srbi či Vietnamci, ktorí u nás obsadzujú najviac pracovných miest, pracujú hlavne ako operátori a montéri strojov, remeselníci či ako personál v službách. Andrea Vašáková z českého ministerstva práce vysvetľuje, že s vysokou mierou zamestnanosti ľudí z tretích krajín súvisia práve prísne podmienky. "Cudzinec z tretej krajiny nemôže na územie prísť a zdržiavať tu v prípade, že nemá už vopred dohodnuté zamestnanie u konkrétneho zamestnávateľa," vysvetlila.
Zdroj: Hospodárske noviny