Zákon o ochrane osobných údajov

25.03.2014 Tlačové správy
Zákon o ochrane osobných údajov

Predstavitelia AZZZ SR v uplynulých dňoch spolu s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami rokovali s predstaviteľmi Úradu vlády Slovenskej republiky o zmenách zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov, voči ktorého aktuálnemu zneniu prezentuje podnikateľské prostredie dlhodobo vážne výhrady.

Spomínaný zákon ukladá podnikateľom a zamestnávateľom povinnosti znamenajúce enormnú administratívnu a finančnú záťaž, bez akéhokoľvek pozitívneho efektu, pričom ide o reguláciu nad rámec nevyhnutného rozsahu v zmysle príslušnej európskej legislatívy.

AZZZ SR preto víta, že na rokovaniach, ktorého sa zúčastňovali aj zástupcovia Úradu na ochranu osobných údajov, sa podarilo nájsť spoločný konsenzus a dohodnúť sa na zmenách, ktoré by mali priniesť zmiernenie tlaku na podnikateľov a zamestnávateľov v tejto oblasti.

„Medzi kľúčové pozitívne zmeny patrí napríklad vypustenie povinnosti vypracovať bezpečnostnú smernicu; ukladanie pokút nebude obligatórne, ale fakultatívne; doterajšia registračná povinnosť sa mení na formu oznámenia, ktoré nebude podliehať režimu správneho poriadku ani poplatkovej povinnosti a bude možné ho vykonať aj elektronicky,“ dodal prezident AZZZ SR Rastislav Machunka.