Workshop v Taliansku 31.05.2016

Zdroj: www.sario.sk

21.05.2016 Monitoring médií
Workshop v Taliansku 31.05.2016

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
si vás dovoľuje pozvať na workshop venovaný projektom v oblasti energetiky, infraštruktúry a životného prostredia na Slovensku
a v Taliansku, organizovaný Veľvyslanectvom Slovenskej Republiky v Ríme dňa 31.mája 2016.

Záštitu nad uvedeným podujatím prijali podpredseda vlády SR pre investície, Peter Pellegrini, a Tommaso Nannicini, štátny tajomník Úradu vlády IT pre ekonomické záležitosti.

Workshop je zameraný na predstavenie aktuálnej hospodárskej a obchodnej situácie v Taliansku a na Slovensku a na prezentáciu konkrétnych projektov v oblasti stavebníctva, vodohospodárstva a energetiky, rovnako ako na zobrazenie možností finančnej podpory zo strany bankových subjektov.

Taliansko je jedným z najväčších a najbohatších európskych trhov so 60 miliónmi obyvateľov. Napriek pretrvávajúcej ekonomickej kríze začali rásť verejné výdavky predovšetkým do stavebného a energetického sektora. Talianska vláda tiež uvoľnila fondy na podporu vodohospodárskych projektov. Prostredníctvom účasti na workshope získate možnosti zapojiť sa do rozpracovaných projektov v daných sektoroch.

Podujatie vytvorí priestor na prezentáciu slovenských spoločností
a nadviazanie užšej spolupráce s talianskymi partnermi, a to najmä
v oblastiach energetiky a obnoviteľných zdrojov energie, infraštruktúry, životného prostredia, vodného manažmentu.

Predpokladaný program workshopu:

  • vystúpenie predstaviteľov zúčastnených inštitúcií a priemyselných zväzov;
  • prezentácia slovenskej strany (vrátane predstavenia portfólia slovenských podnikov) a talianskej strany;
  • priame individuálne rokovania s vybranými talianskymi partnermi (podnikateľské subjekty, inštitúcie) – business2business (B2B).

CENA
Náklady spojené s účasťou na workshope, t.j. náklady na leteckú prepravu do Ríma, ubytovanie (ceny ubytovania v hoteloch v centre Ríma sa pohybujú od 90 do 240 EUR/noc) a miestny transfer (bude spresnený v závislosti od počtu zúčastnených podnikateľov), si hradí každý účastník sám.