Workshop - spoločný nákup plynu

Zdroj: www.sppk.sk

06.03.2023 Monitoring médií
Workshop - spoločný nákup plynu

Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre energetiku – Task Force Energetickej platformy) organizuje 7. marca 2023 od 10:00 do 13:00 hod. workshop so spoločnosťou PRISMA, ktorá je poskytovateľom služby v rámci spoločného nákupu plynu v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2022/2576.

Cieľom workshopu je bližšie predstaviť proces agregácie dopytu a spoločného nákupu, ktorý vyvinula PRISMA a Európska komisia. Prezentácia sa bude zaoberať kľúčovými cieľmi a princípmi, ktorými sa riadia procesy registrácie, agregácie dopytu, spoločného výberového konania, párovania ponúk s dopytom a podávania správ.