Zoznamy - vzdelávanie

AZZZ SR je povinná podľa § 32 Zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonom v znení neskorších predpisov viesť viacero evidencií a zoznamov v OVP a SDV.