Príprava inštruktorov

Každý zamestnávateľ vstupujúci do systému duálneho vzdelávania je povinný do 1 roka od získania osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie poveriť osobu, ktorá bude vykonávať činnosť hlavného inštruktora.

Hlavný inštruktor je osoba, ktorá zastrešuje a dohliada na realizáciu praktického vyučovania na pracovisku u zamestnávateľa. Má na starosti kompletnú dokumentáciu súvisiacu s duálnym vzdelávaním a zároveň sprevádzanie žiakov priamo v procese praktického vyučovania.

Školenia hlavných inštruktorov realizujeme v spolupráci s APZD, SŽK a SBK.  

Kalendár školení spolu s prihlasovacím formulárom nájdete na webovej stránke https://skolenieinstruktorov.sk/