Výzva na predkladanie projektov

Zdroj: www.inovacnyfond.sk

23.10.2019 Rôzne
Výzva na predkladanie projektov

Inovačný fond n. f. vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov na riešenie úloh aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií, využitie a ochranu patentov, priemyselných a úžitkových vzorov, ktorých výsledkom majú byť inovatívne výrobky, technológie, technologické procesy a služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré budú mať reálnu nádej uplatnenia na domácom a európskom, respektíve svetovom trhu.

Žiadatelia, fyzické alebo právnické osoby - podnikatelia so sídlom na území Slovenskej republiky, môžu predkladať žiadosti do 15. novembra 2019 na adresu:

Inovačný fond n. f.

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

Bližšie informácie nájdete na https://www.inovacnyfond.sk/vyzva-fondu/