Vyššie dane i odvody, koniec faktúr bez papierov a depehačkári v pozore. Zmeny začali „zhurta“

Zdroj: www.trend.sk

10.01.2022 Monitoring médií
Vyššie dane i odvody, koniec faktúr bez papierov a depehačkári v pozore. Zmeny začali „zhurta“

Papierové faktúry pre firmy pomaly končia, tie sa musia naučiť komunikovať so štátom elektronicky, digitalizácia bude nutnosť. Najviac zmien v legislatíve zasahuje platcov DPH.

Prekladať správcovi dane možno po novom podklady z účtovníctva digitalizovane. Prvú pomoc možno ešte čerpať za január a február 2022. Zamestnanci zaplatia daň i odvody z nadlimitných gastrolístkov, poškodení sú aj živnostníci.

Registračné kartičky k dani z pridanej hodnoty (DPH) skončili. To je len niekoľko najzaujímavejších noviniek, ktoré zasahujú podnikateľov v tomto roku. V TRENDE sme sa pozreli na ne bližšie spolu s CUS – Centrom účtovníkov Slovenska.

1. zmena: Zdaňovanie stravovania

Od januára 2022 sa zmenili podmienky stravovania zamestnancov. Zrovnoprávnil sa príspevok na stravovanie a stravovacia poukážka (gastrolístok) vo forme poskytovania vopred, či vo výške oslobodenia pre zamestnancov.

Tieto príspevky, hlavne oslobodenie pre zamestnanca, je naďalej možné kombinovať s príspevkami zo sociálneho fondu, ktoré ostali oslobodené od dane z príjmov, uvádza CÚS. Živnostníci si môžu dať do nákladov výšku stravného už len 2,81 eura za jeden odpracovaný deň, vlani to bolo 5,10 eura.

Gastrolístok bol vtedy od dane oslobodený v celej výške 5,10 eura, teda 100 percent sumy stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Novela Zákonníka práce od januára 2022 priniesla zrovnoprávnenie finančného príspevku na stravu s gastrolístkami. Došlo aj ku zmenám v zákone o dani z príjmov.

Časť príspevku zamestnávateľa nad limit 2,81 eur bude na strane zamestnanca zdaniteľný príjem a budú sa z neho platiť aj odvody zamestnanca a zamestnávateľa. Finančný príspevok na stravu je od dane oslobodený po novom iba do sumy 2,81 eura, čo je 55 percent stravného na pracovnej ceste.

Novela Zákonníka práce poškodí zamestnancov a negatívne ovplyvní výšku ich daní i odvodov, apelujú zamestnávatelia.

„Zamestnanci si budú musieť na kúpu teplého obeda doplatiť viac zo svojho. Zdražovanie obedov ešte zhorší postupný rast cien potravín, energií i nákladov na udržanie zamestnancov v gastrosektore, ktorý je na kolenách,“ hovorí Miriam Filová, hovorkyňa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ).

2. zmena: Účtovníctvo bude digitalizované

Od nového roku platí novela zákona o účtovníctve, ktorá zaviedla možnosť digitalizácie účtovníctva. Tá bude podľa názoru poradkyne pre dane, mzdy a účtovníctvo Jaroslavy Lukačovičovej témou tohto roka. Po novom sa rozširuje verejná časť registra a účtovných závierok, upravuje sa spôsob ukladania účtovných dokumentov do registra, definuje sa obsah výročnej správy pre určitú skupinu neziskových organizácií.