Vysoké školy chcú zlepšiť spoluprácu so zamestnávateľmi

Zdroj: www.teraz.sk

02.06.2020 Monitoring médií
Vysoké školy chcú zlepšiť spoluprácu so zamestnávateľmi

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) sa dohodla na užšej spolupráci pri nábore odborníkov z praxe do zoznamu posudzovateľov s Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR a Republikovou úniou zamestnávateľov (RÚZ). Predseda výkonnej rady SAAVŠ Robert Redhammer o tom informoval na pondelkovom tlačovom brífingu. Aktuálne je v zozname posudzovateľov zapísaných 800 odborníkov, 350 prešlo už školeniami, priblížil Redhammer. Spoluprácou so zamestnávateľmi chcú doplniť ľudí v praxe. Okrem AZZZ SR a RÚZ plánujú osloviť aj predstaviteľov ďalších organizácií.

Generálny sekretár AZZZ SR Oto Nevický považuje spoluprácu za potrebnú. Verí, že členovia asociácie prispejú prostredníctvom svojich odborníkov k schvaľovaniu študijných programov, ktorých absolventi budú užitoční pre trh práce. "Myslím si, že postupne by to celkovo malo prejsť k tomu, že tie študijné odbory, ktoré sú nepoužiteľné a ktoré trh práce nevyžaduje, by mali postupne zanikať alebo by nemali byť štátom podporované a platené," načrtol Nevický.

Prvý viceprezident RÚZ Mário Lelovský pripomenul, že už po minulé roky, keď bol dopyt po pracovnej sile obrovský, asi 50 percent absolventov nikdy nepracovalo v odbore, ktorý vyštudovali. Prichádzajúca kríza podľa neho zapríčiní, že trh práce si bude precíznejšie vyberať absolventov, vyžadovať od nich nové zručnosti a pripravenosť na vznikajúce povolania. "Ak budú študovať odbory, ktoré už doteraz mali nízku uplatniteľnosť v praxi, sa to len zhorší," upozornil s tým, že študijný odbor si treba vyberať s vysokou mierou zodpovednosti.

SAAVŠ pripravuje nový systém akreditácií vysokých škôl v zmysle zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Cieľom je zvýšiť kvalitu vzdelávania s ohľadom na potreby študentov, ich budúce potreby v zamestnaní a živote. Nové pravidlá majú byť v súlade s európskymi postupmi. Ako vysvetlil Redhammer, uplatniteľnosť je len jedným z ukazovateľov pri posudzovaní návrhov na študijný program. Agentúra bude pri hodnotení kvality nových študijných programov zohľadňovať napríklad aj rovnosť príležitostí, úroveň informovanosti či záujem učiteľov.