Výpadok plynu by zničil priemysel

Zdroj: hnonline.sk

04.08.2022 Monitoring médií
Výpadok plynu by zničil priemysel


Oto Nevický - generálny sekretár AZZZ SR


Vysoké a volatilné ceny plynu sú pre mnohé firmy nočnou morou a v otázkach nadchádzajúcej zimy sa neistota spomína čoraz častejšie. Mnohí podnikatelia sa už teraz zamýšľajú nad novými zdrojmi energií a zmenou technológie, čo si však vyžaduje investície navyše. Bohužiaľ, nie všade je náhrada za plyn možná. Bez plynu sa nezaobíde napríklad výroba ocele, skla, používa sa v chemickom či automobilovom priemysle a ďalšom spracovateľskom odvetví. Zemný plyn je nenahraditeľnou súčasťou napríklad pri procese tavenia skloviny. Bez zemného plynu, respektíve pri jeho redukcii je taviaci agregát prakticky nefunkčný a v prípade neriadeného odstavenia výroby je nenávratne poškodený, pričom riadený proces odstavenia výroby jedného agregátu trvá minimálne dva až tri týždne. Zároveň v rovnakom čase nie je možné odstavovať viac ako jeden taviaci agregát. Celý výrobný proces je závislý od stability dodávok zemného plynu. Ich prípadný výpadok by Slovensku spôsobil značný ekonomický prepad.
Povinnosťou vlády je v prvom rade zabezpečiť dostatok plynu z akéhokoľvek zdroja za čo najvýhodnejšie ceny a zároveň podporiť priemysel a odbremeniť ho od neúnosných nákladov zvýšených cien energií a inflácie. Dovoľujeme si upozorniť, že napríklad zdravotníctvo patrí medzi kritickú infraštruktúru a nárast energií a inflácie musí reflektovať aj návrh štátneho rozpočtu na rok 2023. Plyn je pre zdravotnícke zariadenia kritická komodita, bez ktorej nedokážu v zime zabezpečiť prevádzku, rovnako ju nevedia ani obmedziť.
Ak to charakter výroby dovoľuje, podniky už teraz priebežne realizujú úsporné opatrenia na zníženie spotreby zemného plynu a elektrickej energie, avšak v mnohých firmách je celý proces mimoriadne technologicky a finančne náročný, a nie je možné ho realizovať v krátkom časovom horizonte a bez finančnej podpory z EÚ alebo štátu. Ak príde k direktívnemu obmedzovaniu dodávok plynu, efektivita výroby sa dramaticky zníži a podniky budú nútené obmedziť výrobu, čo má priamy vplyv nielen na ich fungovanie, ale na celé hospodárstvo. Hromadné prepúšťanie a znižovanie stavu zamestnancov bude už len logickým vyústením celého procesu.
Za firmy môžem konštatovať, že považujeme za nevyhnutné sa o krízových scenároch jasne a zrozumiteľne rozprávať a, samozrejme, aj konať tak, aby sme im predchádzali a minimalizovali hroziace riziká. Je pre nás zásadné, aby politické špičky explicitne zdôraznili, že nechcú zatvárať priemysel a pokračovanie vo výrobe bude prioritou aj v prípade ďalších problémov v budúcnosti.
Povinnosťou vlády je zabezpečiť dostatok plynu z akéhokoľvek zdroja za čo najvýhodnejšie ceny.