Voľby do NR SR

07.03.2016 Tlačové správy
Voľby do NR SR

AZZZ SR dnes listom zablahoželala všetkým politickým subjektom ku zvoleniu do NR SR. Zároveň, ako kľúčový reprezentant slovenských zamestnávateľov a podnikateľského prostredia, sa týmto obracia na lídrov politických strán, ktoré v sobotňajších voľbách do NR SR získali od občanov SR mandát na ich zastupovanie v NR SR a na spravovanie vecí verejných, aby v nadchádzajúcich politických rokovaniach o zostavení vládnej koalície a vytvorení vlády SR, zohľadnili vôľu občanov SR, a napriek zvoleniu politických subjektov s rôznymi skúsenosťami a odlišným zameraním, vyvinuli maximálne úsilie a aj za cenu nevyhnutných kompromisov prispeli v čo najkratšom čase k vytvoreniu novej vlády SR, ktorá bude schopná zabezpečiť ochranu záujmov Slovenska, podporí hospodársky rast a zvýši životnú úroveň občanov.

„Európa už dnes je a bude ešte intenzívnejšie konfrontovaná s problémami, ktoré ohrozujú jej ďalšiu existenciu v súčasnej podobe. Slovensko bude o pár týždňov viesť ostatné krajiny EÚ ako predsedajúca krajina. Bude to náročná úloha. Teraz nadišla chvíľa, kedy musíme zabrať, ísť spolu a nie proti sebe a všetkým dokázať, že sme nielen kultúrne a ekonomicky, ale aj politicky vyspelý a funkčný štát, na ktorý sa môžu európski partneri spoľahnúť a jeho občania naň môžu byť právom hrdí" uviedol prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

S úctou

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)

Miriam Špániková

Tlačová hovorkyňa

Nevädzová 5

821 01 Bratislava

tel.: +421/2/44 258 528, +421/2/44 258 295
mob.: +421/908 688 068
e-mail: spanikova@azzz.sk

Na stiahnutie