Voľba nového vedenia HSV SR

Zdroj: hospodarskyvybor.sk

25.05.2022
Voľba nového vedenia HSV SR

Valné zhromaždenie HSV SR zvolilo nové vedenie HSV SR na obdobie 2022 až 2024. Dňa 24.5.2022 sa konalo Valné zhromaždenie HSV SR v priestoroch AZZZ SR, ktorého sa zúčastnili zástupcovia všetkých 3 skupín – zamestnávateľov, zamestnancov a iných záujmových skupín spoločnosti. Predsedom sa stal Oto Nevický zo skupiny zamestnávateľov, podpredsedami Rudolf Kropil zo skupiny iných záujmových skupín spoločnosti a Marián Magdoško zo skupiny zamestnancov.