Vo štvrtok má prvýkrát rokovať Hospodárska a sociálna rada

Zdroj: www.teraz.sk

20.05.2020 Monitoring médií
Vo štvrtok má prvýkrát rokovať Hospodárska a sociálna rada
Vo štvrtok (21. 5.) má oficiálne prvýkrát od nástupu novej vlády Igora Matoviča (OĽaNO) rokovať Hospodárska a sociálna rada SR. Zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov majú na tripartite prerokovať ekonomické opatrenia spojené so súčasnou krízou v dôsledku nového koronavírusu. Vo svojich zverejnených stanoviskách už uviedli svoje výhrady k doteraz prijatým opatreniam, rovnako navrhujú aj nové opatrenia, ktoré by mali pomôcť firmám aj zamestnancom.
Jednotliví sociálni partneri majú niekoľko výhrad k súčasnej pomoci zo strany štátu. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR na jednej strane oceňuje proaktívny prístup zo strany vlády a snahu pomôcť zamestnávateľom a podnikateľom, opakovane však zdôrazňuje potrebu urýchleného konania a reálnej pomoci všetkým zamestnávateľom. "Bohužiaľ, sa tak stále nedeje. Sme presvedčení, že ak nedôjde zo strany vlády k okamžitej reakcii, dosah na ekonomiku Slovenska, ako aj na zamestnanosť bude katastrofálny," uviedla AZZZ SR.
Systém pomoci je podľa AZZZ SR príliš komplikovaný. "Zamestnávatelia a samostatne zárobkovo činné osoby sa vo výzvach dodnes nedokážu dobre zorientovať. Nevedia to podstatné, ktoré opatrenie je určené pre nich. Musia porovnať všetky opatrenia a posudzovať, na čo spĺňajú podmienky. Tie sú totiž nastavené pri každom opatrení inak, pričom je potrebné spĺňať viacero podmienok," uviedla príklad AZZZ SR. Navrhuje preto viacero opatrení, ktorými by sa mala vláda zaoberať. Podľa AZZZ SR je potrebné zabezpečiť, aby kompenzácia osobných nákladov zamestnávateľov platila celoplošne, pre všetkých rovnako. "Nutné je vyriešiť okamžite nájmy, ktoré podniky, ako aj živnostníkov postupne likvidujú a bezodkladne začať s uvoľňovaním reštrikcií, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity práce a prežitie ekonomiky," navrhuje AZZZ SR. Ďalej je podľa asociácie nevyhnutné zflexibilniť pracovno-právne vzťahy, účinne riešiť aktuálne problémy zamestnávateľov sieťových odvetví a okamžite realizovať účinnú a adresnú pomoc priemyslu.
Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR tiež ocenila prijaté opatrenia, ale odporúča, aby bol administratívny proces žiadostí o pomoc čo najjednoduchší. "Prvé týždne účinnosti opatrenia ukázali veľa chybných žiadostí a subjekty majú problém aj s vykazovaním. Taktiež to vytvára neprimeranú záťaž na administratívnych zamestnancov spracovávajúcich žiadosti," podotkla KOZ SR. Odborári zároveň odmietajú akékoľvek úvahy o flexibilizácii Zákonníka práce, v súvislosti s očakávaným rastom nezamestnanosti KOZ SR odporúča, aby bolo predĺžené obdobie poberania dávky v nezamestnanosti aj po skončení pandémie. Vláda by tiež mala myslieť viac aj na tzv. agentúrnych zamestnancov. Sociálni partneri upozorňujú aj na potrebu, aby sa vláda zaoberala zmenou smerovania ekonomiky po skončení pandémie.
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) navrhuje, aby tripartita odporučila vláde schválenie finančných kompenzačných mechanizmov pre obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou miest a obcí, rovnako aj ich príspevkovým organizáciám. Rovnako medzi oprávnené subjekty, ktoré sa budú môcť uchádzať o kompenzáciu spôsobenú stratami z nájmu, by mali byť zaradené aj organizácie zriadené mestami a obcami, ktoré reálne vykonávajú správu a prenájom nehnuteľností vo vlastníctve miest a obcí. ZMOS tiež očakáva, že rezort financií otvorí diskusiu o zmenách v štátnom rozpočte a rozpočte verejnej správy na rok 2020. V oblasti daní a odvodov ZMOS chce presadzovať, aby sa pozastavila účinnosť, respektíve zrušili sa oslobodenia niektorých príjmov od dane z príjmu fyzických osôb. Rovnako ZMOS, okrem iného, hovorí aj o potrebe posunu termínov niektorých legislatívnych povinností pre samosprávy.