Vo firmách je dôležité každé euro, hovorí viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka

Vo firmách je dôležité každé euro, hovorí viceprezident AZZZ SR Rastislav Machunka

V daniach sme na chvoste regiónu

Minulý rok sme mali najnižšie daňové príjmy v prepočte na výkon ekonomiky v celej Európskej únii.

Bratislava – Ešte v 90. rokoch sme vybrali bezmála najviac daní v Európe. Aspoň v pomere k výkonu ekonomiky. Dnes je situácia presne opačná. Ukazuje to analýza ministerského Inštitútu finančnej politiky. Málo Slovensko vyberá na dani z príjmov a majetku, predovšetkým na dani z príjmu fyzických osôb. "Nízky podiel daní na výkone ekonomiky je dôkazom, že vláda menej zaťažuje produktívnu časť ekonomiky cez dane a odvody," povedal analytik Nadácie F. A. Hayeka Martin Reguli.

Obchádzanie daní

Menej vybratých daní môže tkvieť aj v tom, že sme naučení dane obchádzať. Dôvodom je podľa Reguliho to, že Slováci od štátu nedostávajú kvalitu späť, a tak nemajú motiváciu dane platiť. "Vo firmách je dôležité každé euro. Keď vidíte neefektívnu štátnu správu, hľadáte možnosti, ako sa daniam vyhnúť," povedal viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Rastislav Machunka. Podľa analytika ČSOB Mareka Gábriša by represia daňových previnilcov i lepšie hospodárenie štátu prinieslo lepšie daňové výbery.

Bratislava platí najviac

Firemné dane do štátneho rozpočtu leje hlavne Bratislava. Len spoločnosti z regiónu hlavného mesta zaplatia viac ako polovicu celkového výberu na dani z príjmov právnických osôb na celom území Slovenska. Bratislava je totiž hlavnou vstupnou bránou pre zahraničných podnikateľov," vysvetľuje analytik Sberbank Vladimír Vaňo. Je to spôsobené však i tým, že väčšina nadnárodných koncernov má sídlo v hlavnom meste. A tí najväčší zamestnávatelia ako Samsung, Kia či U. S. Steel dania svoje zisky v Bratislave, pretože veľké firmy majú špeciálny daňový obvod. Aj keď zisk mali po celom Slovensku.

Koľko štát danil v pomere k HDP v porovnaní so susedmi

Podiel daní na HDP v EÚ 28 za rok 2014 (v %)

Dánsko 52,0
Francúzsko 47,6
Belgicko 47,2
Švédsko 44,6
Fínsko 44,2
Rakúsko 43,6
Taliansko 43,5
Luxembursko 40,7
Nemecko 39,5
Maďarsko 38,5
Grécko 38,3
Holandsko 38,0
Portugalsko 37,0
Slovinsko 36,7
Chorvátsko 36,4
Malta 35,3
Veľká Británia 34,9
Cyprus 34,1
Česko 34,0
Španielsko 33,6
Estónsko 33,2
Poľsko 32,8
Írsko 30,9
Slovensko 30,9
Lotyšsko 28,4
Bulharsko 28,2
Litva 27,9
Rumunsko 27,6
priemer EÚ-28 40,2

Koľko daní platíme? (Podiel daňových príjmov na celkových príjmoch štátu a HDP. Porovnanie s priemerom EÚ a V4)

% z celkových príjmov štátu % z HDP
POĽSKO 85 32,9
ČESKO 85 34
SLOVENSKO 79 30,9
MAĎARSKO 81 38,5
PRIEMER EÚ–28 88,3 40

Podiel zaplatenej dane na celkovej podnikovej dani (DPPO) podľa krajov

Percentuálny podiel z celkovej vybranej dane Priemerná výška dane v eurách
Bratislava 55,3 17 919
Žilina 11,3 11 124
Trenčín 8,5 10 483
Trnava 7,5 8 762
Nitra 5,1 4 908
Košice 4,6 4 503
Banská Bystrica 4,2 4 380
Prešov 3,5 3 640

Podiel zaplatenej firemnej dane podľa odvetví

Zisk/strata Zaplatená daň
Priemysel 2 409 775
Doprava 2 176 134
Financie 1 523 262
Veľkoobchod a maloobchod 854 27
Informácie a komunikácia 601 181
Odborné činnosti 526 97
Ostatné 289 95
Administ. a podporné služby 80 29
Poľnohospodárstvo 29 27
Nezaradené 5 1
Ubytovanie a stravovanie -87 5
Stavebníctvo -94 54
Reality -150 35

Kto platí najviac DPH podľa odvetví

Podiel celkovej DPH v %

Doprava -9,20
Poľnohospodárstvo -0,70
Nezaradené 0,60
Financie 1,00
Ubytovanie a stravovanie 1,30
Ostatné 1,60
Reality 1,60
Administratívne a podporné 3,50
služby 4,20
Stavebníctvo 6,60
Odborné činnosti 6,70
Informácie a komunikácia 7,90
Priemysel 22,70
Veľkoobchod a maloobchod 53,80

Zaujímavosti zo zverejnených daňových údajov

Tu sa zarába najviac

Odvetvie Priemerný plat
Spracovanie tabaku 2 580,6
Výroba koksu, rafinovaných ropných produktov a jadrových palív 2 214,5
IT sektor a počítače 1 720,5
Vzdušná doprava 1 695,2
Finanční sprostredkovatelia 1 643,3
Výroba a rozvod elektriny, plynu, pary a teplej vody 1 589,6
Penažníctvo 1 578,5
Ťažba ropy a zemného plynu. Súvisiace služby okrem prieskumu 1 506,8
Poisťovníctvo okrem povinného sociálneho zabezpečenia 1 452,1
Výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov 1 394,9

Najlepšie zarábajú spracovatelia tabaku

Detailnejší pohľad na platy podľa daňových priznaní ukazuje, že IT sektor ani peňažníctvo nie sú úplne na špici. "Podľa všetkého to ovplyvňuje aj menší počet pracovníkov vo vybraných odvetviach," povedal analytik ČSOB Marek Gábriš. Ohľadne zamestnancov v tabakovom priemysle a spracovani ropy môže byť podľa neho hlavným dôvodom ich nízky počet na trhu.

Ženy dostávajú takmer o tretinu menej ako muži

Priemerný ročný plat zo zamestnania v roku 2013, ktorý vychádzal z údajov daňových priznaní, bol okolo 9 240 eur. Teda o 6 percent menej, ako hovoria oficiálne čísla Štatistického úradu. Priemerný plat u žien bol o takmer 30 percent nižší ako u mužov.

Najlepšie sa zarába v Bratislave, ale má i najväčšie rozdiely

Podľa očakávania najväčšie mzdy majú zamestnanci v Bratislavskom okrese. Najnižšie zase Veľký Krtíš, Poltár a Bardejov. Priemerné mzdy okresov s najnižšími mzdami nedosahujú ani polovicu priemerných platov v okolí hlavného mesta. Nie všetko je však v Bratislave ružové. Práve platovo najštedrejšie okresy majú najväčšie extrémy medzi mzdami zamestnancov.

Príjmové nerovnosti medzi bohatými a chudobnými miznú

V porovnaní s Vyšehradskou štvorkou Slovensko má najnižšiu platovú nerovnováhu. Extrémy bohatých a chudobných však od roku 2004 s výnimkou obdobia hospodárskej krízy skôr klesali. Najväčšie príjmové nerovnosti sú v okresoch s najvyššími priemernými platmi. Až desatina bohatých má trojnásobne vyššie príjmy ako štyridsať percent bohatých.