Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR)

Uskutočnilo sa 21. zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR)

Sociálni partneri rokovali o viacerých témach. Nevyhli sme sa ani kľúčovej problematike posledných dní, a to energetickej kríze. Slovenský priemysel je v značnej miere ovplyvnený dodávkami zemného plynu a bez dostatku tejto suroviny môže byť ohrozený nielen priemysel, ale celé hospodárstvo. Preto by v prvom rade malo byť povinnosťou vlády zabezpečiť dostatok plynu z akéhokoľvek zdroja za čo najvýhodnejšie ceny. Záleží nám na slovenskom priemysle, preto sme svoje postoje tlmočili k aj na včerajšom zasadnutí.
Okrem toho sa tripartita venovala aj témam ako sociálna ekonomika, pobyt cudzincov, dani z pridanej hodnoty, ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, účtovníctvu, starobnému dôchodkovému sporeniu a podobne.