Ukrajinci na Slovensku nebudú mať problém s ponukou práce. Máme 82-tisíc voľných miest

Ukrajinci na Slovensku nebudú mať problém s ponukou práce. Máme 82-tisíc voľných miest

Technický sektor, gastro, účtovníctvo, zdravotníctvo aj školstvo. To je len niekoľko zo sektorov, ktorým chýbajú pracovné sily.

Na Slovensku si zatiaľ našlo prácu 57 ľudí so statusom odídenca z Ukrajiny. Toto číslo je však len odrazovým mostíkom k udalostiam, ktoré náš pracovný trh v najbližších dňoch a týždňoch čakajú.

Utečenci pred ruskou inváziou na Ukrajine pritom určite nebudú obsadzovať len miesta, ktoré sú najhoršie platené. Slovensku totiž chýbajú aj vysokokvalifikovaní odborníci.

Šance Ukrajincov zamestnať sa u nás vyplývajú z nasledujúcich údajov. Od 24. februára požiadalo o dočasné útočisko na Slovensko 23-tisíc ľudí z krajiny nášho východného suseda, ale časť z nich tvoria deti či dôchodcovia. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny aktuálne eviduje ponuky práce pre 82-tisíc ľudí, v mnohých prípadoch nie je prekážkou ani jazyková bariéra.

Nábory

Najviac pracovných síl chýba v technickom sektore, gastre, účtovníctve, zdravotníctve a školstve.

Podľa Miriam Filovej z Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) sa situácia na trhu práce po koronakríze začína stabilizovať a mnohí zamestnávatelia plánujú robiť nábory a zvyšovať počet pracovných miest. „Tu vidíme priestor pre vojnových utečencov, ktorí plánujú krátkodobo, či na dlhšie obdobie zostať na slovenskom trhu práce,“ hovorí Filová.

Firmy aktuálne nevedia obsadiť desaťtisíce voľných pracovných miest najmä v dôsledku nepriaznivého demografického vývoja. Svoju úlohu tu zohráva aj fakt, že odbory absolventev nekorešpondujú s dopytom na trhu práce.

„Personalisti narazili na dno svojich síl a vidia dočasné riešenie v zahraničných pracovníkoch,“ tvrdí hovorkyňa zamestnávateľských zväzov. Zamestnávatelia by teda uvítali, ak by sa zrýchlila a jednodušila administratíva zamestnávania cudzincov.

Najviac voľných pracovných miest je v okrese Bratislava II a Nitra. Podľa portálu Profesia.sk je však nedostatok pracovnej sily na celkom Slovensku.

„Aktuálne vnímame problémy naprieč celým Slovenskom. Dlhodobo sledujeme nedostatok pri kvalifikovaných technických pozíciách. Vysoký počet pracovných príležitostí však za posledný rok spôsobil, že aktuálne nedostatky sa netýkajú už iba technických, ale aj netechnických pozícií,“ uvádza Nikola Richterová z Profesie. Dodáva, že majú už takmer tisíc ponúk, kde zamestnávatelia cielene označili, že práca je vhodná pre uchádzačov z Ukrajiny – ide o miesta v informačných technológiách, administratíve, gastre či výrobe.

Jazyková bariéra

Portál Profesia pritom upozorňuje, že nikto by nemal čakať, že ľudia utekajúci pred vojnou si vybavia prácu hneď po príchode. „Utečenci, ktorí k nám prichádzajú, si musia v prvom rade zabezpečiť základné veci, až potom nastáva rozmýšľanie o práci,“ tvrdí Richterová.

Zároveň vysvetľuje, prečo by pre mnohých Ukrajincov nemusela byť prekážkou ani jazyková bariéra. Približne 15 percent inzerátov z ich celkovej ponuky je napísaná v angličtine a nepožaduje znalosť slovenčiny. „Najčastejšie ide o ponuky v IT, administratíve, ekonomike či klientskej podpore.“

Už začiatkom roka pritom zaznamenali nárast počtu uchádzačov o prácu s ukrajinčinou ako materinským jazykom – medziročne je to nárast až o 130 percent.

Uznávanie vzdelania

V súčasnosti majú Ukrajinci so statusom dočasného útočiska oproti ostatným cudzincom z neeurópskych krajín výhodu, že nemusia priniesť potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta. Cudzinci so záujmom zamestnať sa na konkrétnej pozícii totiž musia preukazovať, že sa na miesto nehlási slovenský záujemca.

„Je to proces, ktorý môže trvať aj niekoľko mesiacov. Zamestnávateľ nahlasuje voľné pracovné miesta úradu práce a ak sa naň nenájde záujemca do 30 dní, až vtedy môže miesto obsadiť záujemca zo zahraničia,“ vysvetľuje Zuzana Števulová z Ligy za ľudské práva. Vďaka udeleniu dočasného útočiska sa tomuto procesu vyhnú a majú rovnaké príležitosti hľadať si zamesntnanie ako slovenskí občania.

Rezort práce hovorí, že o tom, či je záujemca dostatočne kvalifikovaný, rozhoduje zamestnávateľ. Faktom však je, že viaceré povolania môžu robiť len ľudia, ktorým uznajú vzdelanie. Na Slovensku je to pritom dlhodobý problém. „Je to komplikovaný proces, ktorý dlho trvá a nie je flexibilný. Ministerstvo zdravotníctva a profesijné organizácie, ktoré majú regulovaný prístup k povolaniu, by sa mali zamyslieť nad tým, ako zjednodušiť proces uznávania vzdelania a kvalifikácie. To sa týka lekárov, zdravotníkov, právnikov a ďaších.“

Chcú zmierniť zákon

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny navrhne aj legislatívnu úpravu, na základe ktorej budú môcť na úrade práce zaevidovať aj odídencov z Ukrajiny.

„Občania Ukrajiny, ktorí budú mať záujem zostať na Slovensku žiť a pracovať, budú v ponuke úradov práce pre zamestnávateľov rovnako, ako ostatní uchádzači,“ tvrdí ústredie práce. Ukrajinci si môžu voľne vyhľadávať pracovné miesta, o ktoré majú záujem a priamo kontaktovať zamestnávateľa.

Števulová pripomína, že keď si utečenci nájdu živobytie, budú si sami hradiť náklady na život. Zdôrazňuje aj fakt, že je psychologicky veľmi dôležité, aby si čím aj

skôr našli náhradu bežného života – a k tomu patrí aj práca.

Slovenská ekonomická spoločnosť s Klub ekonomických analytikov tiež vydali vyhlásenie, v ktorom pre utečencov žiadajú jednoduché podmienky na zamestnanie. Zdôrazňujú pritom, že ich príchod neohrozuje pracovné miesta domácich zamestnancov. „Je obojstranne výhodné ich čo najskôr zaradiť do našej spoločnosti, do pracovného trhu, vzdelávania, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Aktívni migranti – pracujúci, študujúci, podnikajúci – budú prínosom aj pre našu ekonomiku a verejné financie. Migranti dlhodobo uviaznutí v utečeneckých táboroch by boli naopak príťažou.“

Podla Števulovej z Ligy za ľudské práva by sa malo ľuďom z Ukrajiny čím skôr umožniť podnikať. „Je to základný predpoklad pre to, aby mali plný prístup na pracovný trh a možnosti sebarealizácie.“

Občania Ukrajiny s potvrdením o dočasnom pobyte tiež majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. Požiadalo o ne už takmer 900 ľudí.