Učňom prinesie maturita väčšie výhody

Učňom prinesie maturita väčšie výhody

Absolventi "trojročiek" s ukončeným stredným odborným vzdelaním mali poslednú možnosť prihlásiť sa na nadstavbové štúdium. Ročne túto možnosť využije viac ako sedemtisíc študentov. Pre lepší plat študovať o dva roky navyše.

Láka ich vyšší plat

Dokončiť si maturitu a ísť s výučným listom na nadstavbové štúdium je pre mladých ľudí výhodné. S dvomi papiermi, ktoré dokazujú ich vzdelanie, totiž zarobia priemerne o 150 eur viac. Po trojročnom štúdiu na školách tak každoročne ostáva vyše sedemtisíc študentov. To je aj prípad 26-ročného vyštudovaného hostinského. "Chcel som mať aj remeslo, aj maturitu.

Predsa to viac zaváži, samozrejme, išlo tiež o vyšší plat," vysvetľuje dôvody, prečo nadstavbové štúdium vyštudoval Michal Bánsk, ktorý tak po piatich rokoch maturitou ukončil Strednú odbornú školu služieb v Leviciach. Podľa neho za vyšším vzdelaním videl aj možnosť pracovať na inom mieste, ak zistí, že ho reštauračné služby už nelákajú. Ak by však ostal v odbore, s maturitou by po čase jednoduchšie mohol prejsť na funkciu vedúceho reštauračnej prevádzky. "Chcel som mať maximálne vzdelanie, aké sa dalo v tom odbore a v danej chvíli dosiahnuť," doplnil.

A urobil dobre, podľa Nikoly Richterovej z portálu profesia.sk je priemerný plat stredoškoláka bez maturity s ročnou praxou 779 eur. Absolventi s vyšším odborným vzdelaním, ktorí mali rovnakú prax, však zarábajú 947 eur. Podľa Richetrovej má zamestnanec s výučným listom podstatne nižší plat a dá sa porovnávať s platmi zamestnancov so základným vzdelaním, tí zarobia priemerne 776 eur. "Vyššia kvalifikácia môže viesť k vyššiemu ohodnoteniu, záleží to však na úrovni reálnych vedomostí a zručností absolventa," myslí si Andrej Hutta, člen prezídia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. Portál profesia.sk eviduje 33 percent ponúk pracovných miest, pri ktorých sa vyžaduje výučný list, priemerný plat absolventa s troj- až päťročnou praxou je 868 eur.

Môžu zmeniť odbor

Možnosť ďalej študovať však majú aj absolventi s maturitným vysvedčením, tí sa môžu prihlásiť na takzvané pomaturitné štúdium. "To dáva priestor tým, ktorí sa v 14 rokoch rozhodli pre nesprávnu profesiu a školu, a vďaka pomaturitnému štúdiu môžu získať vo vyššom veku," vysvetľuje Hutta. Podľa neho tak toto vzdelávanie "zachraňuje situáciu" v prípadoch, keď deti urobia zlé kariérne rozhodnutie. "Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku viac ako 7 700 žiakov," reaguje tlačové oddelenie ministerstva školstva.

Rezort vzdelávania chce pomaturitné štúdium ponechať aj po skončení desaťročnej reformy školstva. Podporovať chce tiež vyššie odborné vzdelanie. "Ministerstvo školstva vypracuje východiská a vymedzenia odborov vzdelávania, pre ktoré sa budú vytvárať vzdelávacie programy pomaturitného špecializačného štúdia a vyššieho odborného štúdia," píše sa v jednom opatrení Národného programu, ktorý má HN k dispozícii. Rezort uvažuje aj o možnosti prepojenia vyššieho odborného štúdia s prvým stupňom vysokoškolského vzdelávania. Konkrétne opatrenia či kroky však v dokumente nie sú, no pri tomto bode rezort vpísal poznámku "nelegislatívne", teda, že zmena bude možná aj bez úpravy zákona.