Tripartita sa stretla poslednýkrát v tomto roku aj volebnom období

Zdroj: www.teraz.sk

17.12.2019 Tripartita
Tripartita sa stretla poslednýkrát v tomto roku aj volebnom období

Členovia tripartity sa po pondelňajšom rokovaní, zrejme poslednom v tomto roku aj volebnom období, zhodli na jeho všetkých troch bodoch. Výhrady mala len Asociácia priemyselných zväzov (APZ) k správnemu konaniu v rámci tzv. antibyrokratického balíčka. Oznámil to na brífingu po skončení rokovania minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD).

Prerokovávanými bodmi bola novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR, novela zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, ako aj Návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 až 2030.

"Čo sa týka dnešného rokovania Hospodárskej a sociálnej rady (HSR) SR, boli tam tri body - dva návrhy zákonov a jeden plán strednodobého charakteru, ktorý sa týka energetickej a klimatickej otázky. Plán sme zobrali na vedomie, vnímame ho ako otvorený dokument, do ktorého je možné dopĺňať ďalšie úlohy a robiť priebežnú kontrolu. Základné ciele v ňom by mali byť aktuálne," priblížil Richter.

Na bode o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MZ SR bola podľa Richtera dohoda, bol bez pripomienok sociálnych partnerov. "K zákonu v prípade (anti)byrokracie mala pripomienku APZ, ktorá sa týkala inšpekcie práce, konkrétne nelegálnej práce a postupu v súvislosti so správnym konaním. Pri tomto bode vyjadrila APZ nesúhlas, ostatní (sociálni) partneri s návrhom súhlasili. Tri body rokovania HSR boli veľmi dôstojné tak, ako sa na konci roka patrí," dodal minister práce.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) podľa slov jej viceprezidentky Moniky Uhlerovej podporila všetky tri materiály, ktoré boli predmetom rokovania HSR. "Veľmi oceňujem práve posledný materiál (integrovaný energetický a klimatický plán, pozn. TASR), ktorý sme prerokovali," poznamenala. Je to podľa nej ambiciózny plán, ktorý sa snaží ísť s odporúčaniami Európskej komisie smerom k uhlíkovej neutralite aj na Slovensku.

"Z materiálov prerokovávaných na tripartite sme sa vyjadrovali predovšetkým k tretiemu bodu, ktorý bol hodnotený ako jeden z dôležitých bodov. Každý by si mal uvedomiť nevyhnutnosť ekologizácie všetkých svojich procesov. Priemysel stojí pred reštrukturalizáciou smerom k ekologizácii, čo bude však znamenať obrovské zvyšovanie nákladov," upozorni Rastislav Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.

"Pri prerokovávanom bode dva, teda protibyrokratickom zákone, sme vzniesli zásadné námietky voči časti, ktorou by sa menilo správne konanie pri Národnom inšpektoráte práce (NIP). Sme toho názoru, že ak by bol schválený v navrhovanej podobe, tak by bol v rozpore s Ústavou SR a správnym poriadkom SR, čo sme v našom stanovisku podrobne vysvetlili," priblížil prezident APZ SR Alexej Beljajev. Aj súčasná prax v NIP je podľa jeho slov v rozpore so správnym poriadkom SR.

"Sme veľmi radi, že prichádza tretí antibyrokratický balíček, ale očakávali by sme ho nie ako balíček, ale ako poriadny balík, pretože toho, čo sa dá odstrániť z hľadiska byrokratickej záťaže, je oveľa viac ako toho, čo sme dnes schvaľovali," povedal Mário Lelovský, 1. viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Združenie miest a obcí (ZMOS) podľa slov jeho výkonného podpredsedu Milana Mušku podporilo všetky tri predložené body rokovania tripartity. "Považujeme ich všetky tri za veľmi dôležité, ale rád by som pri treťom dokumente zdôraznil stratégiu, ktorá sa bude musieť stať súčasťou bežného aj rozpočtového života. Bude potrebné, aby bol vypracovaný na základe tejto stratégie akčný finančný plán, ktorý sa následne premietne do jednotlivých ročných rozpočtov a premení sa aj na konkrétne aktivity," dodal Muška.