Tripartita rokovala o pozemkových úpravách aj o osobnom dôchodkovom produkte

Tripartita rokovala o pozemkových úpravách aj o osobnom dôchodkovom produkte
Na svojom prvom tohoročnom rokovaní posunula Hospodárska a sociálna rada do ďalšieho legislatívneho procesu s pripomienkou zákon o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte.
Bez pripomienok tripartita odobrila návrh nariadenia vlády o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti.
Návrh zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách prešiel do ďalšieho legislatívneho konania bez súhlasu viacerých sociálnych partnerov, informovala v pondelok hovorkyňa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Eva Rovenská.
Návrh zákona o pozemkových úpravách nezískal podľa Rovenskej súhlas Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR, Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) a Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). K predloženému návrhu zákona o osobnom dôchodkovom produkte mala pripomienku AZZZ.
"Na základe dohody sociálnych partnerov bude návrh Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky 2023-2027 a návrh zákona o obchodovaní s emisnými kvótami predmetom mimoriadneho zasadnutia HSR SR," uviedla Rovenská. Sociálni partneri diskutovali o komplexnom návrhu opatrení "daňovej revolúcie" vrátane vyčíslenia jej vplyvov. Ďalšou témou bol aktuálny stav čerpania a krízový manažment dočerpania štrukturálnych fondov z programového obdobia 2014-2020.