Tripartita

Rokovanie HSR SR, zo dňa 07.12.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 07.12.2015

10.12.2015 Tripartita

Prinášame Vám materiály a stanoviská sociálnych partnerov, ktoré boli predmetom posledného rokovania HSR SR v roku 2015.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.10.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.10.2015

06.10.2015 Tripartita

Prečítajte si program, materiály a stanoviská sociálnych partnerov, z rokovania HSR SR, ktorého nosnými témami bol návrh štátneho rozpočtu  a minimálna mzda na rok 2016.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 24.08.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 24.08.2015

26.08.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 24.08.2015 na Úrade vlády SR.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 29.06.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 29.06.2015

01.07.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 29.06.2015 na Úrade vlády SR.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 25.05.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 25.05.2015

26.05.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 25.05.2015 na Úrade vlády SR.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 13.04.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 13.04.2015

14.04.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 13.04.2015 na Úrade vlády SR.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 23.03.2015

24.03.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 23.03.2015 formou per rollam.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 16.02.2015

17.02.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 16.02.2015 na Úrade vlády SR.

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

Rokovanie HSR SR, zo dňa 05.01.2015

06.01.2015 Tripartita

Prinášame Vám program, materiály a následne aj záznam s jednotlivými stanoviskami sociálnych partnerov z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá sa konala 05.01.2015 na Úrade vlády SR.