Tripartita

Tripartita sa stretla poslednýkrát v tomto roku aj volebnom období

Tripartita sa stretla poslednýkrát v tomto roku aj volebnom období

17.12.2019 Tripartita

Členovia tripartity sa po pondelňajšom rokovaní, zrejme poslednom v tomto roku aj volebnom období, zhodli na jeho všetkých troch bodoch. Výhrady mala len Asociácia priemyselných zväzov (APZ) k správnemu konaniu v rámci tzv....

Rokovanie HSR SR, 16.4.2018

Rokovanie HSR SR, 16.4.2018

16.04.2018 Tripartita

Dňa 16.4.2018 prebehlo prvé zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR pod vedením vlády Petra Pellegriniho. Pán premiér prisľúbil, pokiaľ mu to pracovný program umožní, bude sa pravidelne zúčastňovať rokovaní Hospodárskej a...

Rokovanie HSR SR, 19.02.2018

Rokovanie HSR SR, 19.02.2018

20.02.2018 Tripartita

Program rokovania: Návrh Plánu práce Hospodárskej a sociálnej rady SR na rok 2018 Predkladá:predseda Hospodárskej a sociálnej rady SR Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej...

Rokovanie HSR SR, 11.12.2017

Rokovanie HSR SR, 11.12.2017

14.12.2017 Tripartita

Program: Legislatívny zámer zákona o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 Predkladá: ŠÚ SR Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z....

Rokovanie HSR SR, 02.12.2017

Rokovanie HSR SR, 02.12.2017

12.12.2017 Tripartita

Program: Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána PODMANICKÉHO, Martina GLVÁČA a Ľubomíra PETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení...

Rokovanie HSR SR, 06.11.2017

Rokovanie HSR SR, 06.11.2017

10.11.2017 Tripartita

Program: Návrh zákona o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Predkladá: NBÚ, Návrh zákona o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Predkladá: MDV SR,...

Rokovanie HSR SR, 14.08.2017

Rokovanie HSR SR, 14.08.2017

20.08.2017 Tripartita

Program: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov- stiahnutý Predkladá: ÚV SR Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa...

Rokovanie HSR SR, 09.01.2017

Rokovanie HSR SR, 09.01.2017

20.01.2017 Tripartita

Program: Diskusia k návrhu Novely zákona o kolektívnom vyjednávaní po náleze Ústavného súdu, Diskusia k poslaneckému návrhu na rozšírenie zákazu maloobchodného predaja, Rôzne

Rokovanie HSR SR, 12.12.2016

Rokovanie HSR SR, 12.12.2016

14.12.2016 Tripartita

V priloženom súbore si môžete pozrieť záznam z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR zo dňa 12.12.2016.

Rokovanie HSR SR, 04.10.2016

Rokovanie HSR SR, 04.10.2016

06.10.2016 Tripartita

Hlavnou témou HSR SR bol štátny rozpočet na roky 2017-2019 a výška minimálnej mzdy.

Rokovanie HSR SR, 19.09.2016

Rokovanie HSR SR, 19.09.2016

20.09.2016 Tripartita

V priloženom súbore nájdete  záznam z rokovania a stanoviská sociálnych partnerov z rokovania HSR SR.

Rokovanie HSR SR, 15.08.2016

Rokovanie HSR SR, 15.08.2016

16.08.2016 Tripartita

Prinášame Vám záznam z rokovania a stanoviská sociálnych partnerov v prílohe.