Trhu práce má pomôcť aj duálne vzdelávanie

Trhu práce má pomôcť aj duálne vzdelávanie

Rezort školstva novelou zákona o odbornom vzdelávaní upravil aj systém duálneho vzdelávania. Ten bol pre študentov či menšie podniky neatraktívny. Stredné školy zase od zapojenia odrádzalo krátenie normatívu na žiaka. Projekt duálneho vzdelávania aktuálne funguje už od roku 2015 a za ten čas sa doň zapojilo 2 661 študentov. Zapojených je približne 440 firiem a 103 škôl na celom Slovensku. Duálne vzdelávanie, ktoré je financované z dotácií od Európskej únie, však musí naplniť plán. Aby teda financie z fondu neprepadli, musí sa do projektu zapojiť 12-tisíc žiakov do roku 2020. Vyriešiť problém nedostatku žiakov má novela zákona, ktorú poslanci schválili na poslednej schôdzi Národnej rady. Zmena zákona má odstrániť bariéry pri vstupe odborných škôl a zamestnávateľov do systému a prináša celkové zníženie administratívnej záťaže. Napríklad učebné zmluvy budú môcť byť uzatvárané až do 31. januára, doteraz na to študenti a firmy mali čas len do konca septembra.

Po novom sa na projekte môžu zúčastniť aj združenia viacerých zamestnávateľov, čo by malo zvýšiť záujem menších podnikov a živnostníkov. Novela ďalej ruší krátenie mzdového normatívu. Školy teda dostanú po novom vyšší príspevok, a ten už nebude znížený o výšku mzdového normatívu na praktické vyučovanie. Očakáva sa tak vyššia snaha škôl zapojiť sa. Príspevok dostanú aj zamestnávatelia. V závislosti od počtu hodín praxe, ktoré poskytnú, môžu podniky dostať jednorazový príspevok vo výške 300 alebo 700 eur. Malé a stredné podniky majú podľa novely nárok na dotáciu vo výške tisíc eur. Najviac sú podľa Milana Kuzmu zo Štátneho inštitútu odborného vzdelávania zastúpené priemyselné odvetvia s až 70-percentným podielom, ďalej obchodné reťazce, chemický priemysel a doprava. Očakáva posun k netechnickým odvetviam. Zatiaľ sú však najčastejšími odbory ako stolár, nástrojár alebo mechanik. Tieto odvetvia zároveň disponujú najväčším deficitom pracovnej sily. Najväčší počet študentov študoval v odbore obrábač kovov, takmer 500 žiakov, druhý najobľúbenejší je odbor mechanik opravár s takmer 350 žiakmi. Záujem o vzdelanie pre priemysel je vo všetkých krajoch, pričom dominujú Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj. V tomto roku ukončilo program prvých 96 žiakov.