Tlačové správy

Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

Reakcia generálneho sekretára AZZZ SR

25.05.2015 Tlačové správy

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a...

Medzinárodná vedecká konferencia

Medzinárodná vedecká konferencia

15.05.2015 Tlačové správy

V dňoch 14. – 15. mája 2015 sa uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia „Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce 2015“. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia AZZZ SR.

Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

Stanovisko AZZZ SR k zvýšeniu minimálnej mzdy

28.04.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nepovažuje návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od budúceho roku o ďalších 30,- EUR, ktorý dnes predložila KOZ SR  za dobrý krok. „Ešte nie sme v situácii, kedy by sme...

Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

Memorandum o spolupráci a porozumení so Srbskou republikou

20.04.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) podpísala s Úniou zamestnávateľov Srbskej republiky (ÚZ SR) Memorandum o spolupráci a porozumení. Memorandum bolo podpísané minulý týždeň...

Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

Spoločné stanovisko zamestnávateľov k zákonu o OVaP

23.03.2015 Tlačové správy

Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov sa dnes stretlo, aby vyjadrili svoje jednotné stanovisko k pripravovanému zákonu o odbornom vzdelávaní a príprave. Spája ich obava o vykonateľnosť...

Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

Reakcia AZZZ SR na ÚGKaK

16.03.2015 Tlačové správy

Nadväzne na dnešný článok v Hospodárskych novinách obsahujúci rozhovor s predsedníčkou Úradu geodézie, kartografie a katastra pani Máriou Frindrichovou, v ktorom bola spomenutá aj Asociácia zamestnávateľských zväzov...

Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

Stanovisko AZZZ SR k prijatiu návrhu zákona o OVaP

12.03.2015 Tlačové správy

AZZZ SR návrh zákona v takomto znení od začiatku podporovalo aj napriek skutočnosti, že akcentovalo tak ako ostatné stavovské a profesijné organizácie nedostatočnosť motivácie zamestnávateľov pre vstup do systému duálneho...

Staronový prezident AZZZ SR

Staronový prezident AZZZ SR

11.02.2015 Tlačové správy

V nadväznosti na dnešné rokovanie Prezídia a Valného zhromaždenia AZZZ SR si Vám dovoľujeme oznámiť, že vrcholné orgány AZZZ SR vzali na vedomie odstúpenie pána Rastislava Machunku z funkcie prezidenta AZZZ SR a na post...

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

Projekt na monitorovanie a prenos potrieb trhu práce do systému vzdelávania pokračuje

21.01.2015 Tlačové správy

Jeden z najúspešnejších národných projektov realizovaných z prostriedkov EÚ bude pokračovať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR odštartovalo dňa 19.1.2015 tretiu realizačnú fázu projektu Národná sústava...

Potreba prijatia zákona o OVaP

Potreba prijatia zákona o OVaP

07.01.2015 Tlačové správy

AZZZ SR sa spolu s ostatnými reprezentatívnymi zamestnávateľskými a podnikateľskými organizáciami zhodli na podpore prijatia nového zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, nakoľko považujeme za nevyhnutné týmto zákonom...

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

Stanovisko k navrhovaným zmenám Zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov

29.09.2014 Tlačové správy

  AZZZ SR na základe stanovísk svojich členov uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania ako aj na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR viacero zásadných pripomienok k predloženému návrhu novely Zákona č....

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

Stanovisko AZZZ SR k návrhom zákonov z dielne ÚGKK

25.04.2014 Tlačové správy

Zamestnávatelia združení v Zamestnávateľskom zväze geodézie a kartografie (ZZGK) vyjadrujú vážne znepokojenie nad pripravovanými návrhmi katastrálneho zákona, zákona o geodézii a kartografii a o novele zákona o komore...

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

25.03.2014 Tlačové správy

Predstavitelia AZZZ SR v uplynulých dňoch spolu s ďalšími zamestnávateľskými organizáciami rokovali s predstaviteľmi Úradu vlády Slovenskej republiky o zmenách zákona č. 122/2013 Z. z o ochrane osobných údajov, voči ktorého...