Tlačové správy

Tlačová správa k novele Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1.5.2018

Tlačová správa k novele Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť 1.5.2018

04.05.2018 Tlačové správy

Už od 1.5.2018 začne platiť časť novely zákona ohľadom nových a zvýšených príplatkov za nočnú prácu, prácu cez sobotu, nedeľu a sviatok. Príspevky sa zvýšia v dvoch etapách, prvá vstúpi do platnosti už zajtra, druhá...

Minimálna mzda na rok 2017

Minimálna mzda na rok 2017

14.07.2016 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR) tento týždeň rokovala s Konfederáciou odborových zväzov (KOZ SR) o výške minimálnej mzdy na rok 2017. V zákonom stanovenej lehote sa nám rokovania...

Komuniké zo zasadnutia Rady zamestnávateľov pre SDV

Komuniké zo zasadnutia Rady zamestnávateľov pre SDV

04.07.2016 Tlačové správy

Na dnešnom zasadnutí Rady zamestnávateľov pre SDV zamestnávatelia - zástupcovia stavovských a profesijných organizácií zodpovedných za zavádzanie duálneho systému vzdelávania v zmysle zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a...

Koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky

27.06.2016 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR)  v reakcii na pripravovaný návrh zákona z dielne Ministerstva kultúry SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované...

SDV: Komuniké zo stretnutia

SDV: Komuniké zo stretnutia

10.06.2016 Tlačové správy

Prezidenti a predsedovia stavovských a profesijných organizácií - Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Slovenskej živnostenskej komory, Slovenskej obchodnej a priemyselnej...

Komuniké - Rada zamestnávateľov pre SDV

Komuniké - Rada zamestnávateľov pre SDV

14.04.2016 Tlačové správy

Na dnešnom zasadnutí Rady zamestnávateľov pre SDV zamestnávatelia - zástupcovia stavovských a profesijných organizácií zodpovedných za zavádzanie duálneho systému vzdelávania v zmysle zákona č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní a...

AZZZ SR podporuje schválenie PVV s pripomienkami

AZZZ SR podporuje schválenie PVV s pripomienkami

13.04.2016 Tlačové správy

136AZZZ SR ako kľúčový reprezentant slovenských zamestnávateľov a podnikateľského prostredia dnes podporila schválenie Programového vyhlásenia vlády s pripomienkami svojich členských zväzov, ktoré požiadala zapracovať. AZZZ SR...

Spoločná tlačová správa ANS a AZZZ SR

Spoločná tlačová správa ANS a AZZZ SR

05.04.2016 Tlačové správy

V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýšením platov iných zdravotných pracovníkov, či zvýšením miezd lekárov vznikli nemocniciam výrazné výpadky v...

Voľby do NR SR

Voľby do NR SR

07.03.2016 Tlačové správy

AZZZ SR dnes listom zablahoželala všetkým politickým subjektom ku zvoleniu do NR SR. Zároveň, ako kľúčový reprezentant slovenských zamestnávateľov a podnikateľského prostredia, sa týmto obracia na lídrov politických strán,...

Spoločná tlačová správa zamestnávateľov

Spoločná tlačová správa zamestnávateľov

19.01.2016 Tlačové správy

Zamestnávatelia združení v Rade vlády pre odborné vzdelávanie a prípravu vstupujú do nového roka s aktualizovanými počtami podnikov po certifikácii, ktoré sú spôsobilé poskytovať praktické vyučovanie v rámci systému...

Priebeh rokovaní ohľadom minimálnej mzdy

Priebeh rokovaní ohľadom minimálnej mzdy

17.09.2015 Tlačové správy

V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte. Z tohto dôvodu žiadala Asociácia nemocníc Slovenska, člen AZZZ SR, dofinancovať zdravotníctvo, aby...

Stanovisko AZZZ SR k zvyšovaniu platov v štátnej a verejnej službe

Stanovisko AZZZ SR k zvyšovaniu platov v štátnej a verejnej službe

24.07.2015 Tlačové správy

AZZZ SR, nadväzne na medializované informácie z priebehu kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami verejnej správy a predstaviteľmi Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, kde zástupcovia verejnej správy, teda jednak...

Stanovisko AZZZ SR k minimálnej mzde na rok 2016

Stanovisko AZZZ SR k minimálnej mzde na rok 2016

15.07.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (ďalej aj „Asociácia“) dnes listom, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona o minimálnej mzde, informuje ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pána Jána...

Tlačová správa AZZZ SR ku zrušeniu gastrolístkov

Tlačová správa AZZZ SR ku zrušeniu gastrolístkov

29.06.2015 Tlačové správy

Vyjadrenie AZZZ SR k návrhu na zavedenie finančného príspevku namiesto gastrolístkov   “Obávame sa, že finančný príspevok, ktorý navrhuje zaviesť skupina opozičných poslancov (Matovič, Jurinová, Fecko, Viskupič, Kadúc,a...

10 najvypuklejších problémov podnikateľského prostredia z pohľadu MSP

10 najvypuklejších problémov podnikateľského prostredia z pohľadu MSP

09.06.2015 Tlačové správy

Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) sa cielene usiluje o skvalitnenie podnikateľského prostredia. V spolupráci so Slovenským živnostenským zväzom (SŽZ), členom AZZZ SR, Vám dávame do pozornosti zoznam...