Tlačová správa ku GDPR

25.05.2018 Tlačové správy
Tlačová správa ku GDPR

Dnešným dňom vstupuje do platnosti nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady pod názvom GDPR - General Data Protection Regulation, ktorý so sebou prináša balíček zmien v oblasti ochrany osobných údajov. Hlavnou úlohou nového nariadenia je dohľad nad spracovaním a využívaním osobných údajov, pričom je zrejmé, že pôjde o doposiaľ najväčšiu revolúciu v ochrane osobných údajov na celoeurópskej úrovni.

Vítame zámer aktualizovať európsku legislatívu, ktorou sa doposiaľ riadili zákony na ochranu osobných údajov, nakoľko v dnešnej dobe moderných technológií (sociálne siete, cloudové úložiská, cookies a pod.) je súčasná legislatíva nedostatočná a zastaralá.

GDPR sa však bude týkať všetkých fyzických a právnických osôb, ktoré spracúvajú osobné údaje zamestnancov, zákazníkov, klientov a pod. Nariadenie zasiahne aj účtovníkov, právnikov, reklamné agentúry, ale aj tých, ktorí sledujú a vyhodnocujú správanie užívateľov v internetovom priestore. Náklady na dosiahnutie súladu s touto novou legislatívou odhadujeme aspoň na stovky eur pre malé a stredné podniky, pri väčších podnikateľoch sa môžu vyšplhať až na desaťtisíce eur.

Uvedené nariadenie bude však pre podnikateľov znamenať nemalé časové a finančné investície, pričom sa domnievame, že Úrad na ochranu osobných údajov SR zatiaľ neposkytuje podnikateľom dostatočnú osvetu a podporu. Podnikateľom pribudne nielen administratívna záťaž, ale aj nové riziká a hrozba likvidačných pokút. Mnohí budú zároveň pre zvýšené náklady na odbornú pomoc pri dosiahnutí súladu s GDPR prijímať vlastné, nesprávne riešenia.

Napriek prijatiu GDPR pred viac ako dvomi rokmi podnikateľom dodnes chýba komplexná vysvetľujúca dokumentácia, prípadne komentár približujúci, ako GDPR správne implementovať. Bežne sa stretávame aj s nedostatočným dodržiavaním doterajšej legislatívy, ktoré bude mať často za následok nevyhnutnosť vymazania celých databáz. Znepokojuje nás aj všeobecne nízke povedomie fyzických a právnických osôb v tejto oblasti. Zároveň veľa spoločností nie je dostatočne pripravených na zmeny, ktoré vstupujú do účinnosti. AZZZ SR preto organizovala v uplynulých mesiacoch na túto tému odborné školenia, aby šírila osvetu v tejto problematike.

Na stiahnutie