Tlačová konferencia

18.06.2018 Monitoring médií
Tlačová konferencia

Vrcholní predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), Asociácie nemocníc Slovenska (ANS) a Asociácie súkromných lekárov (ASL) reagovali na dnešnej tlačovej konferencii na návrh Konfederácie odborových zväzov (KOZ) Slovenskej republiky na úpravu minimálnej mzdy pre rok 2019, zvýšenie platov sestier a všetkých zdravotných pracovníkov ako aj dopadov sociálneho balíčka na rozpočet pre zdravotníctvo. V súvislosti s minuloročným historicky najvyšším navýšením minimálnej mzdy a jej koeficientov, legislatívnym navýšením platov iných zdravotných pracovníkov, zvýšením miezd lekárov a nedávno schválenými príplatkami za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok vznikli nemocniciam výrazné výpadky v rozpočte.

Vzhľadom na vážnosť situácie Asociácia nemocníc Slovenska opätovne žiada dofinancovať systém, aby vykryla vzniknutý výpadok v rozpočte. "Dofinancovanie rezortu zdravotníctva vnímame ako krok nevyhnutný pre riadne fungovanie rezortu zdravotníctva, zabezpečenie poskytovania a zachovanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti", povedal Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska.

"Bijeme na poplach, ambulantný sektor totiž kolabuje. Nie sú to len varovania, dnes už cítime reálny dopad nepriaznivej situácie. Naprieč celým Slovenskom dochádza k zániku ambulancií kolegov, ktorí odchádzajú do dôchodku a o prevzatie ich ambulancií nie je záujem. A týka sa to všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast a tiež špecialistov. V niektorých regiónoch je situácia naozaj kritická, máme konkrétne prípady zaniknutých ambulancií a príklady, keď lekári musia prevziať pacientov zo zaniknutých ambulancií, ktorých množstvo sa nedá zvládnuť," konštatoval Marián Šóth, prezident Asociácie súkromných lekárov.

AZZZ SR považuje uvedený návrh vo výške 635,- eur za absolútne nereálny, nakoľko predstavuje tak zásadné navýšenie minimálnej mzdy, ktoré nemá žiadnu oporu v reálnych ekonomických číslach. Tento návrh zároveň nie je ani v reálnych možnostiach štátneho rozpočtu, keďže výška minimálnej mzdy má zásadný vplyv aj na mzdy vo verejnom sektore. Dovoľujem si pripomenúť, že z hľadiska celkového vývoja minimálnej mzdy na Slovensku bolo navýšenie minimálnej mzdy už v roku 2018 jej najvyšším zvýšením za posledné roky, konkrétne o 10,34 %. V porovnaní sumy minimálnej mzdy z roku 2010 a roku 2018 už ide o 56 % nárast. Návrh KOZ na úpravu sumy mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2019 však tieto štatistiky ďaleko presahuje. Takisto musíme brať ohľad aj na mieru inflácie, ktorá v roku 2017 dosiahla úroveň 1,3% pre aktuálny rok 2018. NBS zároveň predikuje mieru inflácie pre rok 2019 na úrovni 2,3 %.

"V súvislosti so zvyšovaním minimálnej mzdy musím spomenúť aj programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky, ktoré okrem iného obsahuje vyhlásenie, že vláda bude naďalej presadzovať primerané zvyšovanie minimálnej mzdy, rešpektujúc zákonné kompetencie sociálnych partnerov. Predseda vlády SR sa k téme minimálnej mzdy mediálne opakovane vyjadroval, pričom jeho vyjadrenia hovorili o ambíciách vlády mať minimálnu mzdu nad 500 eur v roku 2020. Neskôr boli tieto vyjadrenia upravené v zmysle, že by minimálna mzda na úrovni 500 eur mohla byť dosiahnutá už v roku 2019," povedal prezident AZZZ SR Tomáš Malatinský.

"Predstavitelia AZZZ SR plne rešpektujú Zákon o minimálnej mzde a možnosť rokovania o dohode výšky minimálnej mzdy pre nadchádzajúci rok. O návrhu na úpravu sumy mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy pre rok 2019 sú predstavitelia AZZZ SR pripravení rokovať, avšak iba za predpokladu, že tieto rokovania budú rešpektovať reálne ekonomické a sociálne ukazovatele a zákonom dané kritériá. V opačnom prípade považujeme takéto rokovania za neefektívne," doplnil Rastislav Machunka, viceprezident AZZZ SR.