Súťaž "Zamestnávateľ ústretový k rodine"

03.03.2016 Monitoring médií
Súťaž "Zamestnávateľ ústretový k rodine"

Zapojte sa do 13. ročníka súťaže "Zamestnávateľ ústretový k rodine"!

Ministerstvo práce, ktoré túto súťaž organizuje, považuje za potrebné a dôležité nielen oceniť zamestnávateľov, ale aj informovať verejnosť o príkladoch dobrej praxe a úsilí vynaloženom v prospech rodovej rovnosti, zosúladenia pracovného a rodinného života.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci zamestnávatelia, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca.

Vyplnený dotazník zašlite na adresu silvia.porubanova@ivpr.gov.sk do 30. marca 2016, resp.
poštou na adresu:
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Župné námestie 5
812 41 Bratislava

Bližšie informácie ako aj dotazníka nájdete na:

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/zamestnavatel-ustretovy-k-rodine.html